Інститут інформаційних технологій в економіці

Спеціальності:

"Економіка" (спеціалізація - "Економічна кібернетика")

"Економіка" (спеціалізація - "Соціально-економічна статистика")

Комп’ютерні науки

Системний аналіз

Кібербезпека 


 


Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці" ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" створено 01 квітня 2017 року на базі факультету інформаційних систем і технологій ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" наказом ректора  від 31.03.2017р. №243.

 

Положення про Інститут

Стратегічні пріоритети розвитку Інституту в умовах інформаційного економічного простору

Нагороди:

 

Створення факультету інформаційних систем і технологій (з 01 квітня 2017 року - Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці" ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана") — одне з найяскравіших свідчень розвитку нашого навчального закладу. Із заснуванням факультету механізованої обробки економічної інформації (1964 р.) було покладено початок підготовки фахівців з машинної обробки економічної інформації, а отже закладено теоретичну і практичну базу даної спеціальності, яка проходила наукове і методичне визрівання в надрах спеціальностей економічного напряму.

Той період відзначався створенням у народному господарстві України різних класів обчислювальної техніки і особливо електронної. Для всебічного її використання потрібні були фахівці високої кваліфікації, які б акумулювали в собі знання економічної і математичної підготовки та вміння застосовувати засоби обчислювальної техніки в економіці. Це завдання й покладалося на кафедру «Механізованої обробки економічної інформації», яку очолив професор М. Г. Твердохіб. Під безпосереднім керівництвом ректора П. В. Кривня кафедрою були переглянуті всі навчальні плани та внесені доповнення, пов’язані з науково-технічним прогресом у сфері освіти. Для всіх спеціальностей запроваджені такі дисципліни: механізована обробка економічної інформації (у промисловості, народному господарстві, обліку тощо), економіко-математичні методи, теорія і практика управління, право, обчислювальна техніка і її експлуатація тощо. Особливу увагу було приділено новій для КІНГу спеціальності — інженери-економісти з організації механізованої обробки економічної інформації. На цю спеціальність уже в 1963 році вперше набрали на 1-й курс дві групи студентів на денне навчання. Поступово створювалася матеріальна база з обчислювальної техніки, спеціалізовані класи та обчислювальні лабораторії, формувався викладацький склад.

Детальніше про Інститут »

 
Магістерські програми
Ризик-менеджмент

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Магістерську програму «Ризик-менеджмент» сформовано на підставі «Положення про організацію освітнього процесу» (протокол Вченої ради університету. № 7 від 25 лютого 2015 р.), Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та на підставі чинних освітніх стандартів України

Аналітичне забезпечення підтримки рішень в сфері державного управління та бізнесу

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Магістерську програму започатковано із вересня 2015 року (до червня 2015 року - магістерська програма "Інформаційно-аналітичне забезпечення управління економічним та людським розвитком"), і спрямована вона на підготовку фахівців, спроможних вирішувати складні професійні завдання на рівні методологічних розробок та впровадження інноваційних технологій в управління складними економічними системами різного рівня, зокрема:

  • організації та здійснення статистичних спостережень соціально-економічних явищ і процесів;

  • розробки систем статистичних показників аналізу закономірностей формування стану та тенденцій розвитку соціально-економічних явищ і процесів;

  • запровадження сучасних інформаційних технологій збирання, оброблення, аналізу та розповсюдження статистичної інформації;

  • розробки цілісної системи інформаційно-аналітичного забезпечення ефективного управління економікою на різних рівнях;

  • статистичного прогнозування економічного та людського розвитку;

  • моніторингу та контролю виконання програм економічного та людського розвитку з точки зору реалізації та відповідності заданим параметрам;

  • статистичного аналізу конкурентоспроможності на різних рівнях управління економікою

Інформаційні управляючі системи та технології за галузями

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015 (магістри)

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015 (спеціалісти)

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015 (бакалаврські проекти)

Використання інформаційних технологій є основним засобом реалізації головної мети Національної програми інформатизації – створення загально­державних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; підвищення ефектив­ності вітчизняного виробництва на основі широкого використання інфор­маційних технологій.

Інформаційний менеджмент

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Інформаційний менеджмент (ІМ) - це інноваційна діяльність, орієнтована на постійний пошук нових, більш ефективних способів організації інформаційної діяльності, на створення матеріальних і соціальних передумов для ефективного доступу до інформації і забезпечення інформаційно-комунікаційних процесів, на активізацію і розвиток наявних інформаційних ресурсів і форм їх раціонального використання

Інформаційні системи у фінансово-банківській сфері та підприємництві

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Магістерську програму розпочато у 2015 році (до червня 2015 року - спеціалізація "Інформаційні системи в банках та фінансових установах"). Фахівці, що навчаються за даною програмою користуються великим попитом в банках, фінансових установах та різного роду бізнесових структурах

Розклад занять

Розклад занять рекомендується зберегти для кращого відображення файлу
Увага!  Розклад може змінюватись, звертайте увагу на семестр та дати публікації розкладу та звіряйте з розкладом опублікованим на факультеті.

Знайшли помилку у розкладі?

надішліть нам листа за адресою web@kneu.edu.ua, вказавши факультет, та в якому саме розкладі було знайдено невідповідність

Денна

Начитка Основний розклад Розклад сесії
     
1 курс 1 курс   1 курс
2 курс 2 курс 2 курс
3 курс 3 курс 3 курс
4 курс 4 курс 4 курс
5 курс 5 курс 5 курс
6 курс 6 курс 6 курс

Заочна (По тижнях)

1 курс ⇓

2 курс ⇓

3 курс ⇓

4 курс ⇓

5 курс ⇓

6 курс ⇓Розклад дзвінків КНЕУ

Інформація надано відділом організаційного забезпечення навчального процесу
у разі виявлення неточностей в розкладі надішліть нам листа на адресу web@kneu.edu.ua, вказавши фаультет