Інститут інформаційних технологій в економіці

Кафедра математичного моделювання та статистики

Кафедра математичного моделювання та статистики є випусковою кафедрою з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою спеціальності 051 «Економіка»: «Економічна кібернетика» та магістрів за освітньо-професійною програмою   «Економічна кібернетика і Дата Сайнс».

Кафедра забезпечує фундаментальну та спеціальну підготовку фахівців бакалаврського та магістерського рівнів на усіх факультетах та формах навчання із статистичного, big data та data science аналізу, побудови економіко-математичних моделей та їх використання у процесах прийняття рішень.

Детальніше про кафедру

Положення про кафедру математичного моделювання та статистики

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Освітні програми кафедри
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» у 2021/2022 н.р. (II тур)

УВАГА!

У зв'язку з введенням на території України воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022) переносяться терміни проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (наказ МОН від 05.11.2021 № 1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 № 1457»).

Нові терміни проведення другого туру конкурсу буде повідомлено окремо

89-а щорічна студентська наукова конференція «Iнноваційні ідеї та проєкти для економічного відродження України».

З 20 травня по 04 червня2022 рокув «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

проводиться89-ащорічна студентська наукова конференція

«ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ ТА ПРОЄКТИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ»

У платформі «Кількісні методи інноваційних досліджень» кафедри математичного моделювання та статистики, беруть учать 2 секції:

Секція 1. Математичне моделювання та технології Data Science;

Секція 2. Технології статистичних досліджень та Big Data для економічного відродження України.

Програма платформи «Кількісні методи інноваційних досліджень»розмішена за посиланням:

https://drive