Інститут інформаційних технологій в економіці

Кафедра економіко-математичного моделювання

Кафедра економіко-математичного моделювання (ЕММ) є випусковою кафедрою з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою спеціальності 051 «Економіка»: «Економічна кібернетика» та магістрів за освітньо-професійною програмою   «Економічна кібернетика і Дата Сайнс».

Кафедра забезпечує фундаментальну та спеціальну підготовку фахівців бакалаврського та магістерського рівнів на усіх факультетах та формах навчання із статистичного, big data та data science аналізу, побудови економіко-математичних моделей та їх використання у процесах прийняття рішень.

Детальніше про кафедру

Положення про кафедру економіко-математичного моделювання

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни рівня PhD
Економетричні методи наукових досліджень (нормативна)

Методичне забезпечення дисципліни для спеціальності "Економіка"

Методичне забезпечення дисципліни для спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування"

Економетричне моделювання в ІТ-середовищі (нормативна)

Методичне забезпечення дисципліни для спеціальності "Економіка"

Методичне забезпечення дисципліни для спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування"

Методологія економічних досліджень (нормативна)

Методичне забезпечення дисципліни для спеціальності "Економіка"

 

Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки (вибіркова)

Методичне забезпечення дисципліни

Дата Сайнс в економіці (вибіркова)

Методичне забезпечення дисципліни

Методи штучного інтелекту у наукових дослідженнях (вибіркова)

Методичне забезпечення дисципліни