Інститут інформаційних технологій в економіці

Кафедра математичного моделювання та статистики

Кафедра математичного моделювання та статистики є випусковою кафедрою з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою спеціальності 051 «Економіка»: «Економічна кібернетика» та магістрів за освітньо-професійною програмою   «Економічна кібернетика і Дата Сайнс».

Кафедра забезпечує фундаментальну та спеціальну підготовку фахівців бакалаврського та магістерського рівнів на усіх факультетах та формах навчання із статистичного, big data та data science аналізу, побудови економіко-математичних моделей та їх використання у процесах прийняття рішень.

Детальніше про кафедру

Положення про кафедру математичного моделювання та статистики

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Освітні програми кафедри