Інститут інформаційних технологій в економіці

Освітня програма "Комп’ютерні науки"

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань12 «Інформаційні технології»
Спеціальність122 «Комп’ютерні науки»
Освітня кваліфікаціябакалавр з комп’ютерних наук
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна) / заочна / дистанційна
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Комп'ютерні науки"
Портфоліо освітньої програми

 

ОПП «Комп’ютерні науки» - 2023 (особливості програми)

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми – кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних систем в економіці Іванченко Г.Ф.

 

Програма підготовки професіоналів за даною спеціальністю формується згідно з існуючими тенденціями та змінами розвитку в методології й технології моделювання у процесі дослідження, проектування та експлуатації інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних технологій, інших об'єктів професійної діяльності.

Освітньо-професійна програма «Комп'ютерні науки» орієнтована на  отримання здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ґрунтовної системи знань у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, програмування, системних досліджень, використання інструментарію штучного інтелекту, методів проектування різноманітних інформаційних систем, а також базової економічної підготовки на ряду із набуттям практичного досвіду з розроблення, впровадження та супроводу інформаційних систем і технологій у різних галузях економіки та техніки.

Навчання за даним напрямом підготовки забезпечує набуття у майбутніх фахівців компетенцій та знань, необхідних для професійної досконалості в ІТ-сфері, зокрема:

 • сучасні знання теорій організації баз даних та знань, методів і технологій їх розробки та базові знання технологій розподілених систем та паралельних обчислень, хмарні технології;
 • ґрунтовні знання в області системних досліджень, моделювання систем, системного аналізу об’єктів інформатизації та знання в області комп’ютерної інженерії (комп’ютерна схемотехніка, архітектура комп’ютерів, мікропроцесорні системи, комп’ютерні мережі);
 • базова математична підготовка в області дискретної математики, обчислювальної математики, алгоритмів і теорії складності, теорії ймовірностей, теорії прийняття рішень;
 • глибокі знання мов та парадигм програмування, технологій програмування, операційних систем та знання та уміння застосовувати інструментальні засоби розробки програмних систем;
 • базові знання в області методології проектування інформаційних управляючих систем та знання web-технологій.

Особливості програми:

 • навчання за програмою «Комп’ютерні науки» є практично-орієнтованим та базується на принципах студентоцентризму;
 • спрямована на підготовку фахівців, здатних проектувати інформаційні системи в різних сферах національної економіки, прикладні системи штучного інтелекту, здійснювати управління всіма функціональними сферами бізнес-організацій різних видів діяльності;
 • передбачає проходження переддипломної практики (4-й рік навчання) в ІТ-компаніях та управлінських підрозділах бізнес-організацій, банківських установах (детальніше);
 • розвиток базових та професійних компетентностей забезпечується шляхом залучення здобувачів вищої освіти у різноманітні IT-заходи: хакатони, конференції, конкурси, майстер-класи, зустрічі та ін.;
 • забезпечує можливість для здобувачів вищої освіти вивчення окремих дисциплін англійською мовою.

Програма підготовки професіоналів сформована відповідно до існуючих тенденцій та змін розвитку в методології й технології проектування й експлуатації інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних технологій, інших об'єктів професійної діяльності.

Формування професійних компетенцій здобувачів вищої освіти забезпечується інформаційно-аналітичною, математичною та економічною підготовкою, наближеною до стандартів сучасної освіти в розвинутих країнах Заходу та відповідає стандартам МОН України.

 

Працевлаштування випускників

Переважна більшість випускників з комп’ютерних наук вже мають постійне робоче місце за фахом ще до закінчення навчання в університеті. Цьому сприяють постійна профорієнтаційна робота в інституті, на кафедрі інформаційних систем в економіці, проведення навчальної практики та регулярних зустрічей з потенційними роботодавцями.

Бакалавр комп’ютерних наук може працювати:

 • розробником інформаційних систем, їх компонентів та комп'ютерних програм;
 • аналітиком операційного та прикладного програмного забезпечення та конструктором комп'ютерних систем;
 • адміністратором бази даних; 
 • інженером з програмного забезпечення комп'ютерів;
 • аналітиком з комп'ютерних комунікацій;
 • програмістом (бази даних), прикладним та системним програмістом;
 • фахівцем з інформаційних технологій;
 • фахівцем з розробки та тестування програмного забезпечення тощо.

З умовами вступу на ОПП "Комп'ютерні науки" можна ознайомитись  на сторінках Умови вступу та Вступникам.

Термін підготовки бакалаврів: 4 роки (очна (денна), заочна, дистанційна)

Здобувачі мають можливість пройти військовий вишкіл й отримати військове звання «Офіцер запасу».

 

Випусковою кафедрою фахівців з комп’ютерних наук є КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ.

Контакти:
м. Київ, л. Дегтярівська, 49Г (2 корпус Університету); 8 поверх, каб. 83
Телефони робочі: +38 095 760 54 36

Електронна пошта: kise@kneu.edu.ua

 

Соціальні мережі:
https://www.facebook.com/Кафедра інформаційних систем в економіці-220344354689300/

 

Остання редакція: 05.06.23