Інститут інформаційних технологій в економіці

Студентам

Остання редакція: 04.05.23
Каталог вибіркових навчальних дисцилін

Алгоритм формування індивідуальної навчальної траєкторії: