Інститут інформаційних технологій в економіці

Кафедра системного аналізу та кібербезпеки

Кафедра системного аналізу та кібербезпеки є випусковою кафедрою з підготовки бакалаврів освітньо-професійних програм галузі знань 12 «Інформаційні технології»: «Системний аналіз» і «Кібербезпека та захист інформації». А також магістрів освітньо-професійної програми «Системний аналіз».

Положення про кафедру 

 

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Освітні програми кафедри
Аспірантура

Урденко О.Г. - здобувач наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 –Економіка.

Присуджено науковий ступінь доктора філософії 02.05.2022. Диплом № ДР 004146.

Тема дисертації: «Моделювання та управління інформаційною безпекою підприємства в умовах цифрової трансформації». З 2020 року аспірант працював над дисертацією.

Звіт аспіранта (переглянути за посиланням)