Інститут інформаційних технологій в економіці

Освітня програма "Кібербезпека"

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань12 «Інформаційні технології»
Спеціальність125 «Кібербезпека»
Освітня кваліфікаціябакалавр з кібербезпеки
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Кібербезпека"
Портфоліо освітньої програми

В 2015 році рішенням Вченої ради ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» на факультеті інформаційних систем і технологій відкрита і проліцензована нова спеціальність 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», галузь знань 1701 «Інформаційна безпека». 

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем» - нова програма бакалаврської підготовки вищої освіти в Україні у галузі знань «Інформаційна безпека». Особливістю програми є підготовка фахівців у галузі інформаційної безпеки (кібербезпеки), які добре розуміються на методології і технології, розробки та експлуатації комплексних систем захисту інформації, джерелах та засобах впливу загроз на об’єкти інформаційної безпеки держави, обчислювальних засобах iнформацiйних систем, що використовуються в органах внутрішніх справ. Для забезпечення безпеки інформаційних і комунікаційних систем необхідні висококваліфіковані спеціалісти, яких в наш час не вистачає не лише в Україні. Київський Національний Економічний Університет ім. В. Гетьмана є четвертим в Києві навчальним закладом, який буде готувати фахівців з вищевказаної програми підготовки.

В процесі навчання за програмою бакалаврської підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» студенти отримують теоретичні та практичні знання з: розділів сучасної математики, фізики, теорії інформації та кодування, комп'ютерної графіки, електроніки, апаратного забезпечення, Інтернет - технологій та мереж, проектування та адміністрування корпоративних комп’ютерних мереж, криптографічного захисту, проектування, впровадження й супроводу комплексних систем захисту інформації, програмування

Практична підготовка з дисциплін здійснюється за допомогою сучасної лабораторної бази. Крім того, під час навчання студенти проходять навчальні, технологічні виробничі та переддипломну практики на спеціалізованих підприємствах та отримують відповідні практичні навики.

Інформаційні технології – це галузь, яка сьогодні розвивається дуже динамічно, тому попит на фахівців цієї галузі, у т.ч. із захисту інформації, кожен  день  зростає.

Фахівці, які отримали освіту на факультеті інформаційних систем і технологій Київського Національного Економічного Університету за спеціальністю «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», випускники зможуть працювати: адміністраторами кібербезпеки; інженерами з захисту інформації в комп’ютерних системах; співробітниками груп інформаційної безпеки (кібербезпеки) в будь-яких комерційних, фінансових, промислових, аналітичних та інших установах та підприємствах, що мають інформаційні і комунікаційні системи; співробітниками регіональних центрів захисту інформації; фахівцями по об’єднанню та аналізу інформації про загрози кіберпростору та ін.

Отримавши диплом з цієї спеціальності, випускники стануть гарними фахівцями по боротьбі з кіберзлочинністю.

Кіберзлочинність (хакери, хактивісти, комерційний шпіонаж, інформаційний тероризм, інформаційна війна) сьогодні – це багатомільярдна індустрія. Отже, фахівець із захисту персонального та корпоративного кіберпростору знайде гідне місце на ринку праці.

Дана професія є порівняно молодою і отримала широке розповсюдження у зв’язку з впровадженням комп’ютерних та мережевих технологій практично в усіх організаціях — від невеликих комерційних фірм до органів держбезпеки.

Випускник повинен адаптуватися до зростаючих потоків інформації та наслідків науково-технічного прогресу, постійно засвоювати новітні світові науково-технічні досягнення в галузі інформаційної безпеки та захисту інформації, використовуючи сучасні інформаційні технології, знання фундаментальних законів і понять природничих наук.

Вступні випробування:

Випускаюча кафедра – кафедра комп’ютерної математики та інформаційної безпеки (КМІБ),  e-mail: kmib@kneu.edu.ua.

Завідуючий кафедрою КМІБ – доктор фіз.-мат. наук, професор Джалладова І.А.

 

Остання редакція: 15.07.23