Інститут інформаційних технологій в економіці

Наукова робота студентів

На кафедрі діє студентський гурток.

За 2019-2022 роки результати досліджень 18 студентів та їх наукових керівників було опубліковано у збірнику наукових праць "Моделювання та інформаційні системи в економіці" 

В рамках загальної теми наукових досліджень кафедри «Системний аналіз та дослідження стійкості та керованості стохастичних систем методами комп’ютерної математики», викладачами та студентами проводяться дослідження за такими напрямками:

 • моделювання стабілізації фондового ринку в умовах невизначеності;
 • використання методів дослідження стохастичних процесів для дослідження кризових явищ в економіці;
 • використання диференціальних рівнянь і диференціальних рівнянь з запізненням для дослідження динамічних моделей стратегій розвитку підприємств і кредитно-інвестиційних методів керування малими підприємствами;
 • аналіз економічних циклів за допомогою стохастичних процесів Леві і марковських процесів;
 • математичні методи керування ризиками.

Наукові роботи студентів та магістрантів кафедри регулярно публікуються в наукових фахових виданнях: (детальніше)

Наукові студентські заходи кафедри за останні 5 років:


2022 рік

 • 6 жовтня 2022 року студенти 1 та 2 курсів спеціальностей "Системний аналіз" та "Кібербезпека" прийняли участь в заході "День кібербезпеки «Кібервійна з росією: освіта в умовах нових викликів та загроз. Нове вікно можливостей для студентів», що проводився на виконання Плану реалізації Стратегії кібербезпеки України, затвердженого Указом Президента України від 1 лютого 2022 року No 37/2022.

 • 22-23 листопада 2022 року кафедрою комп’ютерної математики та інформаційної безпеки було проведено Науково-практичну конференцію «Інтелектуальні методи аналізу загроз кібербезпеки». У конференції прийняли участь більше 100 студентів спеціальностей "Системний аналіз", "Кібербезпека" та ін. Виступили 19 студентів з науковими доповідями.

 • 23 лютого 2022 року відбувся 1 етап Всеукраїнської студентської олімпіади з математики (математичних дисциплін). До участі в Олімпіаді з математичних дисциплін було запрошено студентів 1-3 курсу ННІ «Інформаційних технологій в економіці» всіх спеціальностей та студентів 1 курсу факультету економіки та управління спеціальності «Менеджмент». Олімпіада проводилась у двох категоріях Т (Кібербезпека, Системний аналіз, Комп’ютерні науки) та категорія С (Менеджмент). Склад оргкомітету та журі олімпіади: голова - проф. Джалладова І.А.; доц. Мамонова Г.В. – заступник голови Проф. Батєчко Н.Г., проф. Бєгун А.В., доцент Гладка Ю.А., доцент Дем’яненко В.В., доцент Лютий О.І., доцент Познякович О.Є., ст. викл. Чугаєва О.В. – члени журі та оргкомітету. Загальна кількість учасників – 78 осіб. Категорія Т – 65 учасників, категорія С - 13 учасників. Олімпіада проведена у форматі онлайн.

 • В рамках програми співробітництва з SoftServe IT Academy, були проведені вебінари та екскурсій для студентів. Зокрема, вебінар для студентів "Основні інструменти для Web UI розробника" екскурсія студентів спеціальностей "Кібербезпека" та "Системний аналіз".

 

 

 

2021 рік

4 березня 2021 року викладачами кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки було проведено 1 етап Всеукраїнської студентської олімпіади з математичних дисциплін. Участь у змаганні прийняли 89 студентів КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Олімпіада проводилась у двох категоріях Т – для технічних спеціальностей та С –економічні спеціальності. Кількість учасників по категоріям – 40 студентів категорія Т, 49 учасників представляли категорію С.

11 лютого 2021 року: було проведено конференцію до Міжнародного дня жінок та дівчат у науці.  До Міжнародного дня жінок та дівчат у науці кафедра комп’ютерної математики та інформаційної безпеки провела конференцію, під час якої студентки розповіли про маловідомі факти з життя вчених. Серед них: фізик Ольга  Фущич, акторка і винахідниця безпровідного зв’язку Геді Ламар, математики Ніна Вірченко та Софія Яновська, механік Софі Жормен, імунний біолог Ольга Маслова, програміст Ада Лавейс.

 

2020 рік

16 грудня 2020 року відбулась VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій». Організатори - кафедра комп’ютерної математики та інформаційної безпеки (КМІБ КНЕУ) та  кафедра теоретичної та прикладної економіки (КПІ). 

Збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “ГЛОБАЛІЗАЦІЯ НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ”, 2020 р.

21-23 листопада 2020 року кафедрою КМІБ проведено Науково-практичну конференцію  «Інтелектуальні методи аналізу загроз кібербезпеки».  У рамках заходу працювали три секції: «Аналітика управління та кібербезпеки», кількість студентів  - учасників конференції 28, кількість доповідей 29; «Сучасна математика», кількість студентів  - учасників конференції 31, кількість доповідей -28 та ділова гра «Цифрова Гігієна», кількість студентів - учасників ділової гри 23 особи.

4-12 травня 2020 року кафедрою КМІБ було проведено 87 щорічну студентську наукову конференцію «ІННОВАЦІЙНА УКРАЇНА: КРЕАТИВНІ ІДЕЇ ТА ПРОЕКТИ», 4-12 травня 2020 студенські доповіді були представлені на платформі: «Аналітичне забезпечення  інформаційних технологій у кіберпросторі». Науковий керівник: завідувач кафедри комп’ютерної математики та інформаційної  безпеки  д.ф.-м.н., проф. Джалладова І.А. За результатами роботи трьох секцій наукової студентської конференції в дистанційному режимі  по платформі  кафедри: Кібербезпека та системний аналіз, Комп’ютерна    математика, Інформаційний менеджмент визначено  переможців, в тому числі призові місця отримали наступні студенти:

 • “Алгоритми досягнення консенсусу в сфері криптовалют”, Петренко Анастасія Ігорівна;
 • “Реалізація моделі лінійного програмування засобами Python на прикладі формування портфеля цінних паперів”, Болдирєв Феодосій;
 • “Практичне застосування алгоритмів нечіткої логіки для покращення ефективності навчання”, Чебан Олеся Олегівна та Ципляк Олександр Олександрович;
 • “Збір та аналіз вимог для оптимізації бізнес процесів підприємства”, Пшеняннік Єлизавета;
 • “Особливості оптимізації бізнес-процесів підприємств в умовах кризи, спричиненої пандемією коронавіруса”, Чернявський Кирило;
 • “Сучасні підходи до розв’язання задач з оптимізації”, Штепа Михайло, Голубенко Анастасія.

Всього по платформі кафедри було обговорено 44 наукових проектів за авторством 50 студентів 1-6 курсів.

5 лютого 2020 року було проведено 1 етап Всеукраїнської студентської олімпіади з математики (математичних дисциплін). До участі в Олімпіаді було запрошено студентів 1-2 курсу ННІ «Інформаційних технологій в економіці» та студентів 1 курсу факультету економіки та управління.

Олімпіада проводилась у двох категоріях Т (Кібербезпека, Системний аналіз, Комп’ютерні науки) та категорія С (Економічна кібернетика, Менеджмент).

Загальна кількість учасників –  50 осіб. Категорія Т – 32 учасники. Категорія С -18 учасників.

Переможці категорія Т:  1 місце - Кунєва Катерина– група ІА-101 (Системний аналіз). ІІ місце   - Слободяник Ярослав  - група ІА-201 (Системний аналіз). ІІІ місце   - Євстаф’єв Артур- група ІК-101 (Кібербезпека). Деменко Іван  -   група ІА-201 (Системний аналіз).

 

2019 рік

17 грудня 2019 року проведено зустріч з В.Ф.Безмалим - консультантом ООН по питанням КБ, Microsoft Security Trusted Advisor, Microsoft Most Valuable Professional (Security), автором понад 1500 статей и повідомлень з питань КБ) на тему «Цифрова гігієна».

16 жовтня 2019 року - студенти та викладачі кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки прийняли участь в ДРУГОМУ  МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ «КІБЕРБЕЗПЕКА-ЗАХИСТИ СВІЙ БІЗНЕС»,  який відбувся в рамках Місяця кібербезпеки в Україні 2019. Організатори форуму: Торгово-Промислова Палата України, Комітет з електронних комунікацій ТПП України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, спільно з компанією CIS EVENTS GROUP Ukraine.

3 квітня 2019 року - проведено зустріч студентів з Валентином Бадраком – Директором Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння на тему: «Оцінка інформаційних ризиків у секторі безпеки і оборони»

 

 

2018 рік

4 жовтня 2018 року - Зустрічі студентів із фахівцями у галузі Інформаційної безпеки, тема:  «Сучасні тренди у формуванні фахівця з інформаційної безпеки – погляд роботодавця»: Дмитро Зельман – директор з інформаційної безпеки та інформаційних ризиків міжнародної ІТ компанії CIKLUM та Микола  Черненко  - провідний фахівець відділу захисту інформації  міжнародної ІТ компанії CIKLUM.

25 квітня 2018 року: було проведено 85-та наукова студентська конференція «Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти».  Переможцями стали, в командному заліку: І місце – команда студентів 2 курсу спеціальності «Системний аналіз», ІІ місце – команда студентів 1 та 2 курсу спеціальності «Кібербезпека», ІІІ місце – команда студентів 3 курсу спеціальності «Системний аналіз». В індивідуальному заліку (технічні науки) І місце - Полторак В. І., студент 2 курсу спеціальності «Кібербезпека» гр. ІК 201, тема доповіді «Аналіз M&A в Україні на основі рівняння Лотки-Вольтери», наук. кер. Джалладова Ірада Агаєвна, доктор ф.-м. наук, зав. каф, професор; ІІ місце - Кучай К.О., студентка 2 курсу спеціальності «Системний аналіз» гр. ІА 201, тема доповіді «Динамічна інтерпретація диференціальних рівнянь другого порядку», наук. кер. Батечко Ніна Григорівна, доктор пед. наук, доцент; ІІІ місце - Петренко А. І.,студентка 1 курсу спеціальності «Кібербезпека» гр. ІК 101, тема доповіді «Кількісна оцінка ризиків безпеки інформації на основі пробіт-аналізу», наук. кер. Бабинюк Олександра Іванівна, канд. екон. наук, асистент.; ІІІ місце - Шаповалова А. С.,студентка 3  курсу спеціальності  «Системний аналіз»  гр. ІСА 301, тема доповіді «Випадкові процеси у Форексі»,   наук. кер. Мамонова Ганна Валеріївна, к.ф.-м.н., доцент.

21 лютого 2018 року: на кафедрі комп’ютерної математики та інформаційної безпеки було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з математичних дисциплін, загальна кількість учасників – 34 особи. Переможці: Категорія Т: І місце Цимбаленко Олександр – група ІСА-201 (Системний аналіз). ІІ місце Кириленко Анна  - група ІК-101 (Кібербезпека). ІІІ місце Антосієв Тарас - група ІСА-201 (Системний аналіз), Василенко Яна-група ІК-201 (Кібербезпека). Категорія С: І місце Феденко Дмитро – група ІЕ-201 (Економічна кібернетика). ІІ місце Булижко Аліна – група ІЕ-201 (Економічна кібернетика). ІІІ місце Соломаха Дар’я - група ІЕ-101 (Економічна кібернетика), Савчук Єлизавета - група Е0-101 (Менеджмент).

 

 

2017 рік

20 - 23 листопада 2017 року - студенти кафедри були активними учасниками англомовної Осінньої школи з прикладної математики та статистики «Fall 2017 School on Applied Mathematics and Statistics in Kyiv». Докладно за посиланням: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/27594/iv_18_5_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y Після закінчення Школи всі учасники отримали сертифікати, які колеги із Університету м. Констанц пообіцяли враховувати при вступі наших студентів на міжнародні магістерські програми Університету м. Констанц (Німеччина). 

Проект організований за фінансової підтримки Інституціональної стратегії Університету міста Констанц (Німеччина) в рамках Програми підтримки передових наукових досліджень німецького федерального та земельних урядів. Локальними організаторами школи в Україні виступили представники чотирьох університетів: — Професор Ірада Джалладова від Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна), — Професор Денис Хусаїнов від Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна), — Професор Міхаель Покойовий від Університету Ель-Пако, Tехас (США),  — Агнежка Войта від Університету міста Констанц (Німеччина).


Креативна робота студентів магістрів Івана та Сергія Тимченків:

 

 

Остання редакція: 27.01.23