Інститут інформаційних технологій в економіці

Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

За кафедрою комп'ютерної математики та інформаційної безпеки закріплено дві освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

    1. ОПП "КІБЕРБЕЗПЕКА".  

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми - к.е.н., професор Бєгун А.В.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми " Кібербезпека"

    2. ОПП "СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ"  

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми - д.ф-м.н., професор Джалладова І.А. 

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми "Системний аналіз"

     3. Інші освітньо-професійні програми.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти інших освітнього-професійних програм

     4. Англомовна програма "Кібербезпека" (проєкт).

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

За кафедрою комп'ютерної математики та інформаційної безпеки закріплені 2 освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти:

    1. Математичні методи кібербезпеки.  

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми - к.т.н., доцент Лютий О.І.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми " Математичні методи кібербезпеки"

    2. Системний аналіз (з 2020 року).  

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми - д.ф-м.н., професор Колєчкіна Л.М.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми " Системний аналіз"

    3. Системний аналіз (архів).  

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми - д.е.н., професор Галіцин В.К.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми "Системний аналіз"

     4. Інші освітньо-професійні програми.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти інших освітнього-професійних програм

Аспірантура

Урденко О.Г. - здобувач наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 –Економіка.

Присуджено науковий ступінь доктора філософії 02.05.2022. Диплом № ДР 004146.

Тема дисертації: «Моделювання та управління інформаційною безпекою підприємства в умовах цифрової трансформації». З 2020 року аспірант працював над дисертацією.

Звіт аспіранта (переглянути за посиланням)