Інститут інформаційних технологій в економіці

Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки Інституту інформаційних технологій в економіці є провідною  з математичної підготовки ІТ- спеціалістів і менеджерів для усіх вищих навчальних закладів України

Положення

 

 

Детальніше про кафедру »

Математичні дисципліни, якi викладає колектив кафедри, включають розділи як класичної математики, так і розділи сучасної прикладної математики, в тому числі комп’ютерної математики.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Вступ до спеціальності
Прикладна криптологія
Комплексні системи захисту інформації
Захист інформації в ІКС
Інформаційна безпека держави
Теорія інформації і кодування
Управління інформаційною безпекою
Теоретичні основи захищених ІТ
Математичний аналіз
Спеціальні розділи математики
Теорія ігор
Комп'ютерна математика
Історія математики, інформатики, техніки
Цифрова обробка сигналів і образів
Квантова криптографія
Вища математика
Вища математика для економістів
Дискретна математика
Сучасна математика
Теорія ймовірності та математична статистика
Фізика
Стеганографія
Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці
Операційне числення та його застосування
Актуарна математика
Теорія випадкових процесів
Випадкові процеси
Алгебра і геометрія
Теорія диференціальних та різницевих рівнянь
Диференціальні рівняння
Основи кібербезпеки
Числовий аналіз
Інформаційно-комунікаційні системи
Економіка захисту інформації
Еконофізика
Інформаційна культура
Кібербезпека бізнесу
Концепція сучасного природнавства
Нормативно-правове забезпечення захисту інформації
Основи теорії ідентифікації
Теоретичні основи кібербезпеки
Теорія кібервійн
Управління інцидентами кібербезпеки
Дисципліни магістерського рівня
Криптоаналіз

Криптоаналіз - це галузь криптографії, що вивчає методи взлому кодів та криптосистем. Криптоаналіз створює техніки взламування шифру, зокрема більш ефективними алгоритмами ніж "bruteforce". На додачу до традиційних методів, як частотний аналіз та індекс збігів, криптоаналіз включає сучасні методи, які тільки починають розвиватися та активно досліджуються, наприклад такі як лінійний криптаналіз або диференціальний криптоаналіз, що можуть дешифрувати шифри з високою криптостійкістю

Кібербезпека: теорія і практика

Кібербезпека – це безпека ІТ систем (обладнання та програм). Кібербезпека включає в себе захист інформації, але не обмежується лише нею