Інститут інформаційних технологій в економіці

Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки Інституту інформаційних технологій в економіці є провідною  з математичної підготовки ІТ- спеціалістів і менеджерів для усіх вищих навчальних закладів України

Положення

 

 

Детальніше про кафедру »

Математичні дисципліни, якi викладає колектив кафедри, включають розділи як класичної математики, так і розділи сучасної прикладної математики, в тому числі комп’ютерної математики.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Вступ до спеціальності
Прикладна криптологія
Комплексні системи захисту інформації
Захист інформації в ІКС
Інформаційна безпека держави
Теорія інформації і кодування
Управління інформаційною безпекою
Теоретичні основи захищених ІТ
Математичний аналіз
Спеціальні розділи математики
Теорія ігор
Комп'ютерна математика
Історія математики, інформатики, техніки
Цифрова обробка сигналів і образів
Квантова криптографія
Вища математика
Вища математика для економістів
Дискретна математика
Сучасна математика
Теорія ймовірності та математична статистика
Фізика
Стеганографія
Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці
Операційне числення та його застосування
Актуарна математика
Теорія випадкових процесів
Випадкові процеси
Алгебра і геометрія
Теорія диференціальних та різницевих рівнянь
Диференціальні рівняння
Основи кібербезпеки
Числовий аналіз
Інформаційно-комунікаційні системи
Економіка захисту інформації
Еконофізика
Інформаційна культура
Кібербезпека бізнесу
Концепція сучасного природнавства
Нормативно-правове забезпечення захисту інформації
Основи теорії ідентифікації
Теоретичні основи кібербезпеки
Теорія кібервійн
Управління інцидентами кібербезпеки