Інститут інформаційних технологій в економіці

Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

Положення про кафедру комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

Положення про Навчально-наукову лабораторію "Полігон кібербезпеки" кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

Положення про Навчально-наукову лабораторію "Системний аналіз" кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки готує фахівців на першому (бакалаврському) рівні зі спеціальностей: "Кібербезпека" і "Системний аналіз" та на другому (магістерському) рівні зі спеціальності "Системний аналіз".

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня

За кафедрою комп'ютерної математики та інформаційної безпеки закріплено дві освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

    1. Кібербезпека.  

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми - д.ф-м.н., професор Джалладова І.А.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітнього-професійної програми "Кібербезпека"

     2. Системний аналіз.

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми - д.ф-м.н., професор Джалладова І.А.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітнього-професійної програми "Системний аналіз"

Дисципліни магістерського рівня

За кафедрою комп'ютерної математики та інформаційної безпеки закріплено одну освітньо-професійну програми другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

    1. Системний аналіз.  

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми - д.ф-м.н., професор Джалладова І.А.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти освітнього-професійної програми "Системний аналіз"

     2. Інші освітньо-професійні програми.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти інших освітнього-професійних програм