Інститут інформаційних технологій в економіці

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Кількісні методи в економіці» квітень-червень 2024 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Кількісні методи в економіці»

у 2023/2024 навчальному році

 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 267 від 06.03.2024 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Кількісні методи в економіці» у квітні-червні 2024 року» Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана призначено базовим закладом вищої освіти з проведення IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Кількісні методи в економіці»  (далі – Конкурс) серед студентів, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра в закладах вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування.

Метою Конкурсу є активізація науково-дослідної роботи студентів у сфері застосування кількісних методів в економіці, розвиток інтелектуального потенціалу молоді в Україні, стимулювання її інтересу до науки та участі у відновленні економіки країни.

Роботи, представлені на Конкурс, можуть бути за такими напрямами:

1. Економіко-математичне моделювання.

2. Статистичні методи досліджень.

3. DataScience.

Проведення IІ туру Конкурсу відбуватиметься у два етапи:

  • рецензування робіт членами Галузевої конкурсної комісії та оприлюднення рейтингового списку конкурсантів –до 25 травня 2024 р.;
  • проведення підсумкової науково-практичної конференції у режимі відеоконференції – 18-19червня 2024 р.

На конкурс подаються наукові роботи, оформлені згідно з Положенням про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.05.2017 за № 620/30488 (далі – Положення). Дотримання усіх зазначених у Положенні вимог обов’язкове.

Кількість наукових робіт від одного закладу вищої освіти не повинна перевищувати три роботи.

Науковим керівником роботи не може бути член Оргкомітету або член Конкурсної комісії.

Роботи здобувачів, які на час проведення Конкурсу відраховані у зв’язку із закінченням ЗВО (РВО «магістр») не надсилати.

Разом із супровідними документами просимо надіслати довідку про навчання в університеті, завірену у деканаті.

Вимоги до оформлення конкурсних наукових робіт подано у Додатку 1.

У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі у довідках про впровадження результатів наукового дослідження, у копіях патентів, наукових статей, тез виступів на конференціях тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування закладу вищої освіти замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо в заклеєному конверті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (Додаток 2).

Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог Положення, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням галузевої конкурсної комісії знімаються з розгляду (із зазначенням причин).

Конкурсні матеріали необхідно надіслати не пізніше 30.04.2024 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем) з поміткою «Конкурс студентських наукових робіт» на адресу оргкомітету Конкурсу:

Кафедра економіко-математичного моделювання та статистики, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 03057, Україна, Київ, просп. Берестейський, 54/1

Копії зашифрованих відправлених поштою робіт обов’язково надсилати в електронному вигляді (назва файлу – шифр роботи) на електронну адресу:cyberolimp@kneu.edu.ua(вказавши тему повідомлення «Конкурс студентських наукових робіт»).

До 25 травня 2024 року на веб-сторінці кафедри математичного моделювання та статистики  Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана буде оприлюднено:

  • дату проведення підсумкової науково-практичної конференції у форматі відеоконференції;
  • рейтинговий список запрошених до участі у підсумковій науково-практичній конференції, а також їх роботи.

На адресу закладів вищої освіти будуть надіслані листи-запрошення студентам (у тому числі, на електронну пошту автора), наукові роботи яких за результатами І етапу ІІ туру будуть відібрані для участі у підсумковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи.

 

Сподіваємося на плідну співпрацю!

 

За додатковою інформацією звертатися на електронну адресу cyberolimp@kneu.edu.ua, а також за телефонами:

Великоіваненко Галина Іванівна, тел. (050) 310-52-67, член оргкомітету Конкурсу

Іщук Ярослава Володимирівна, тел. (068) 700-91-62, член  оргкомітету Конкурсу

 

 

Остання редакція: 16.03.24