Інститут інформаційних технологій в економіці

Освітня програма "Системи штучного інтелекту"

Рівень вищої освітидругий (магістерський)
Освітній ступіньмагістр
Галузь знань12 «Інформаційні технології»
Спеціальність122 «Комп’ютерні науки»
Освітня кваліфікаціямагістр комп'ютерних наук
Обсяг програми120 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання1 рік 9 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Системи штучного інтелекту"
Портфоліо освітньої програми
 

 

ОПП «Системи штучного інтелекту» - 2023 (особливості програми)

 

 

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми – доктор технічних наук, доктор економічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем в економіці Рамазанов С.К.

 

Системи штучного інтелекту є найсучаснішою спеціалізацією ХХІ сторіччя. Якщо іще років десять тому про потенціал штучного інтелекту говорили виключно науковці та винахідники, то на даний момент він став невід’ємною складовою стратегії глобальної інформатизації та цифрової економіки світу.

Освітньо-професійна програма «Системи штучного інтелекту» має на меті здобуття вступниками поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок з комп’ютерних наук, інформаційних технологій, загальних засад методології професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання професійних завдань з проектування систем та компонентів штучного інтелекту.

Ця освітня програма однією із перших у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана отримала акредитацію за новими правилами від Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти (відповідне рішення ухвалене 23.07.2020 р.). Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Системи штучного інтелекту" за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" на другому (магістерському) рівні має строк дії до 23.07.2025 р.

Дана спеціалізація ґрунтується на основі наукових теорій, концепцій, принципів із врахуванням сучасних тенденцій у сфері систем штучного інтелекту. Основна увага акцентується на формуванні навичок та знань із систем штучного інтелекту та інтелектуальних інформаційних технологій, математичного та комп’ютерного моделювання процесів й явищ, проектування, оптимізації, системного аналізу та прийняття управлінських рішень, аналізу знань і даних великих масивів.

Головним аргументом на користь обрання освітньо-професійної програми «Системи штучного інтелекту» є потреба у фахівцях зі створення та використання інваріантних до предметної області технологій, що ґрунтуються на методах обробки неструктурованої великорозмірної інформації та моделях знань з використанням потужних обчислювальних ресурсів та спеціалізованих інструментальних засобів.

 

Переваги програми:

 • спрямована на підготовку фахівців, здатних проектувати системи штучного інтелекту в  галузях економіки, техніки, освіти та науки;
 • передбачає орієнтацію на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала;
 • забезпечує можливість для здобувачів вищої освіти вивчення окремих дисциплін англійською мовою;
 • забезпечує збалансованість щодо нормативної підготовки та містить достатню вибіркову компоненту за ОПП «Системи штучного інтелекту»;
 • включає проходження науково-дослідної практики в ІТ-компаніях та науково-дослідних і освітніх установах (детальніше).

 

Сфера професійної діяльності майбутніх випускників з ОПП «Системи штучного інтелекту» надзвичайно широка:

 • адміністратор бази даних;
 • адміністратор системи;
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій;
 • інженер-програміст;
 • програміст прикладний;
 • програміст системний;
 • інженер із застосування комп’ютерів; аналітик даних (Data Science, Digital Economy etc.);
 • адміністратор інформаційних систем та комп’ютерних мереж;
 • менеджер IT- проєктів;
 • менеджер систем управління в різноманітних сферах.

Термін підготовки магістрів: 1 рік 9 місяців (денна)

З умовами вступу на ОПП "Системи штучного інтелекту" можна ознайомитись  на сторінках Умови вступу та Вступникам.

 

Випусковою кафедрою фахівців з комп’ютерних наук є КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ.

Контакти:
м. Київ, л. Дегтярівська, 49Г (2 корпус Університету); 8 поверх, каб. 83
Телефони робочі: +38 095 760 54 36

Електронна пошта: kise@kneu.edu.ua

 

 

Соціальні мережі:
https://www.facebook.com/Кафедра інформаційних систем в економіці-220344354689300/

Остання редакція: 05.06.23