Інститут інформаційних технологій в економіці

Дисципліни бакалаврського рівня

За кафедрою інформаційних системи в економіці закріплена освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Комп’ютерні науки»:

 •  галузь знань: 12 - Інформаційні технології,
 •  спеціальність: 122 - Комп’ютерні науки.

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми - к.т.н., професор Іванченко Г.Ф. 

 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми:

 1. Українознавство
 2. Іноземна мова
 3. Алгебра і геометрія
 4. Програмування та алгоритмічні мови
 5. Математичний аналіз
 6. Операційні системи
 7. Дискретна математика
 8. Архітектура обчислювальних систем
 9. Теорія ймовірності і математична статистика
 10. Комп'ютерна математика
 11. Математична логіка та теорія алгоритмів
 12. Інтелектуальний аналіз даних
 13. Організація баз та сховищ даних
 14. Теорія інформаційних систем
 15. Системне програмування
 16. Об'єктно-орієнтований аналіз та проектування інформаційних систем
 17. Програмно-технічне забезпечення мікроконтролерних систем
 18. Методи та засоби комп`ютерних інформаційних технологій
 19. Організація баз даних NoSQL
 20. Інформаційно-комунікаційні технології
 21. Моделювання систем автоматичного управління
 22. Технології оброблення та аналіз надвеликих масивів даних
 23. Системи прийняття рішень
 24. Сисеми управління знаннями
 25. Нейрокомп`ютерні системи
 26. Моделювання інформаційних систем і комп'ютерних мереж
 27. Проектування інформаційних систем
 28. Системи і методи штучного інтелекту
 29. Інформаційні системи в економіці
 30. Системи автоматизованого інжинірингу

 

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми:

 1. Проектування UX та UI компонентів інформаційних систем
 2. Технології інтеграції інформаційних систем
 3. Онтологічне моделювання інформаційних систем
 4. Технології відмовостійких інформаційних систем
 5. Системи оброблення природної мови
 6. Динамічні моделі в інформаційних системах
 7. Основи кібербезпеки
 8. Фахова іноземна мова
 9. Комп'ютерна графіка та візуалізація даних
 10. Детекція знань в неструктурованих даних
 11. Системи бізнес-аналітики
 12. Геоінформаційні системи
 13. Системний аналіз
 14. Інформаційні системи з використанням хмарних технологій
 15. Інформаційні технології віртуальних організацій
 16. Інформаційні технології та системи в підприємництві
 17. Еволюційні технології проектування систем
 18. Game-design комп'ютерних ігор
 19. Ризик-менеджмент 

Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня ВО у режимі воєнного стану на території України:

 

Остання редакція: 04.05.22