Інститут інформаційних технологій в економіці

Навчальні дисципліни бакалаврського рівня

Викладачі кафедри викладають на різних факультетах, різних освітньо-професійних програмах підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. З переліком закріплених за науково-педагогічними працівниками навчальних дисциплін та відповідними методичними матеріалами для них можна ознайомитись за посиланням (Навчально-методичні матеріали для вивчення дисциплін для різних освітньо-професійних програм).

.  

 

За кафедрою інформаційних систем в економіці закріплена освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Комп’ютерні науки»:

 •  галузь знань: 12 - Інформаційні технології,
 •  спеціальність: 122 - Комп’ютерні науки.

Керівник проєктної групи (гарант) освітньо-професійної програми - к.т.н., професор Іванченко Г.Ф. 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми:

 1. Вступ до спеціальності
 2. Українознавство
 3. Фізичне виховання
 4. Іноземна мова
 5. Філософія
 6. Алгебра і геометрія
 7. Програмування та алгоритмічні мови
 8. Математичний аналіз
 9. Операційні системи
 10. Дискретна математика
 11. Архітектура обчислювальних систем
 12. Теорія ймовірності і математична статистика
 13. Комп'ютерна математика
 14. Математична логіка та теорія алгоритмів
 15. Інтелектуальний аналіз даних
 16. Організація баз та сховищ даних
 17. Теорія інформаційних систем
 18. Системне програмування
 19. Об'єктно-орієнтований аналіз та проектування інформаційних систем
 20. Програмно-технічне забезпечення мікроконтролерних систем
 21. Методи та засоби комп`ютерних інформаційних технологій
 22. Організація баз даних NoSQL
 23. Інформаційно-комунікаційні технології
 24. Моделювання систем автоматичного управління
 25. Технології оброблення та аналіз надвеликих масивів даних
 26. Системи прийняття рішень
 27. Системи управління знаннями
 28. Нейрокомп`ютерні системи
 29. Моделювання інформаційних систем і комп'ютерних мереж
 30. Проектування інформаційних систем
 31. Системи і методи штучного інтелекту
 32. Інформаційні системи в економіці
 33. Системи автоматизованого інжинірингу

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми:

 1. Проектування UX та UI компонентів інформаційних систем
 2. Технології інтеграції інформаційних систем
 3. Онтологічне моделювання інформаційних систем
 4. Технології відмовостійких інформаційних систем
 5. Системи оброблення природної мови
 6. Динамічні моделі в інформаційних системах
 7. Основи кібербезпеки
 8. Фахова іноземна мова
 9. Комп'ютерна графіка та візуалізація даних
 10. Детекція знань в неструктурованих даних
 11. Системи бізнес-аналітики
 12. Геоінформаційні системи
 13. Системний аналіз
 14. Інформаційні системи з використанням хмарних технологій
 15. Інформаційні технології віртуальних організацій
 16. Інформаційні технології та системи в підприємництві
 17. Еволюційні технології проектування систем
 18. Game-design комп'ютерних ігор
 19. Ризик-менеджмент 

Методичні рекомендації для написання випускної бакалаврської роботи

Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня ВО у режимі воєнного стану на території України:

 

Остання редакція: 03.09.23