Інститут інформаційних технологій в економіці

Кафедра інформатики та системології

Мета заснування кафедри – теоретична та практична підготовка фахівців у галузі інформаційних технологій.

Пріоритетними напрямками діяльності кафедри є:

 • Фундаментальні наукові дослідження в галузі системного аналізу та синтезу соціально-економічних систем в умовах посилення глобалізаційних процесів
 • Удосконалення сучасної методології та інструментарію дослідження нелінійної поведінки, явищ самоорганізації, кооперативних ефектів та хаотичних явищ в економіці
 • Розробка сучасних програмних, апаратних і комунікаційних засобів та комп’ютерно-інформаційних технологій моніторингу й діагностики соціально-економічними систем та їх функціональних складових
 • Розробка та впровадження систем дистанційного навчання
 • Надання студентам бакалаврського і магістерського рівня знань та формування практичних навичок щодо використання сучасних інформаційних систем і технологій до завдань управління соціально-економічними системами різних рівнів агрегування (макрорівень, галузі та сектори економіки, мікрорівень), сфер діяльності (виробнича і невиробнича) та функцій (маркетинг, фінанси, бухоблік та аудит і т. і.)
 • Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук), здатних забезпечити виконання вищезазначених пріоритетних завдань

 

 

Детальніше про кафедру »

IСТОРIЯ КАФЕДРИ

     Історія кафедри розпочинається з 1963 року, коли при обліково-статистичному факультеті було створено кафедру механізованої обробки економічної інформації (завідувач М. Г. Твердохліб, доктор економічних наук, професор).
     До її складу були зараховані доцент С. Т. Іванченко, кадровий працівник інституту; доценти, кандидати економічних наук А. В. Головач, Л. Н. Падун - Лук’янова, Л. Л. Терехов (який направлений з Московського фінансового інституту за розподілом після закінчення аспірантури); а також викладачі М. В. Пудова, Т. Г. Куценко, В. Г. Годун, В. Я. Жученко, Г. С. Тесленко, Ю. Ф. Химанич, М. Я. Пономарьов та ін.
     Для спеціальностей запроваджені такі дисципліни:

 • механізована обробка економічної інформації (у промисловості, народному господарстві, обліку тощо),
 • економіко-математичні методи,
 • теорія і практика управління, право,
 • обчислювальна техніка та її експлуатація тощо.

     Особливу увагу було приділено новій спеціальності — інженери-економісти з організації механізованої обробки економічної інформації. На цю спеціальність уже в 1963 році вперше набрали на 1-й курс дві групи студентів на денне навчання. Поступово створювалися матеріальна база з обчислюваль¬ної техніки, спеціалізовані класи та обчислювальні лабораторії, формувався викладацький склад.

СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ

     У 1964 році з кафедри механізованої обробки економічної інформації відгалузились нові:

 • кафедра економіко-математичних методів (завідуючий Л. Л. Терехов),
 • кафедра теорії і практики управління (завідуючий О. М. Бобров),
 • кафедра лічильних машин та їх експлуатація (завідуючий С. П. Куценко).

     Згодом замість кафедри лічильних машин та їх експлуатації були створені кафедра електронно – обчислювальних машин (ЕОМ) та кафедра організації  обчислювальних установок і систем (ООУ і С). Кафедра організації обчислювальних установок і систем свого часу була унікальної на всьому радянському просторі.
      В 1964 році було створено кафедру цифрових обчислювальних машин і їх експлуатації, а завідувачем призначено академіка С. П. Куценко. Кафедра розросталася, прийшли сюди кандидати економічних наук Л. М. Дзюбенко, І. В. Куркіна, Б. С. Обуханіч, а згодом — А. Г. Ніколенко, Е.П. Клименко  і Ю. Г. Кривоносов. З 1967 року і до виходу на пенсію на кафедрі працювали старший викладач Г. Д. Братуха, асистент Г. Ф. Кебець, кандидати економічних наук доценти У. О. Литвин та І. М. Шимчук; з 1968 року — доценти В. П. Тронь, професор А. М. Береза. Зараз на кафедрі працює 11 випускників КНЕУ.
      З 1 вересня 1969 р. кафедру цифрових обчислювальних машин розділено на три кафедри:

 • організації та проектування обчислювальних установок та систем;
 • технічних засобів обробки інформації;
 • обчислювальних машин та програмування.

      Першу та третю кафедру очолив С. П. Куценко, а з 1970 року обов’язки завідувача кафедри обчислювальних машин та програмування виконував Ю. Ф. Химанич.
      Викладачами стали перші випускники нової спеціальності вечірнього навчання — М. Я. Пономарьов, М. Є. Дубонос, О. Т. Лопата та ін. Потім приєдналися випускники денної форми навчання — В. М. Сидоренко, М. І. Татарчук, М. А. Сендзюк. У 1974 році завідувачем кафедри призначено Б. О. Сигова, доцента, кандидата технічних наук, у 1984—1985 н. р. її очолював В. Й.Куля, професор, доктор технічних наук, а в 1985 році назва кафедри змінилась на кафедру електронних обчислювальних машин, і очолив її Ю. І. Оприсько, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук.
      З 1986 р. і по теперішній час завідувачем кафедри є професор, кандидат технічних наук, заслужений працівник народної освіти України Олександр Дмитрович Шарапов. Теперішню назву кафедра отримала у 2011 році. Сьогодні тут працює 28 викладачів.

НАШІ ЗДОБУТКИ

     На кафедрі розроблені та впроваджені в навчальний процес такі дисципліни, як «Дискретна математика», «Системний аналіз», «Чисельні методи в інформатиці», «Економічна кібернетика», «Моделювання синергетичної економіки» бакалаврського рівня підготовки для всіх економічних спеціальностей. Ці дисципліни ґрунтуються на використанні курсу «Інформатика» як інструменту для вивчення своєї предметної галузі.
      Після відкриття на факультеті нової спеціальності «Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень» кафедрою було розроблено курс магістерського рівня «Моделювання складних інтелектуальних систем», а також курси бакалаврського  рівня «Комп’ютерна схемотехніка», «Основи електроніки та електротехніки», «Комп'ютерна графіка» тощо.
      Низка підготовлених кафедрою навчальних посібників використовується у більшості закладів вищої освіти України для підготовки фахівців з напряму «Економіка і підприємництво». Серед них можна назвати такі навчальні посібники, як «Інформатика та комп'ютерна техніка» авторів Шарапов О.Д., Клименко О.Ф., Головко Н. Р. (2002 року видання, перевидано у 2005 році), підручник «Інформатика» авторів  Клименко О.Ф., Головко Н. Р., виданий у 2011 році; «Системний аналіз» (2002 року), «Дискретний аналіз» (2001 року), «Економічна кібернетика» (2004 року) авторів Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семенов Д.Є.; «Інженерна графіка» (2008 року), автор Сидоренко В.М.; «Проектування автоматизованих інформаційних систем» (2009 року), автор Кравченко В. Г.; «Комп’ютерна схемотехніка» (2008 року); автор проф. Мараховський Л. В. тощо.

НАУКОВА ШКОЛА

     Починаючи з 2001 року колектив кафедри під керівництвом професора Шарапова О.Д. почав роботу над науковим напрямом "Системно-синергетичні методи дослідження та моделювання складних систем". За цей період на кафедрі за цією тематикою було захищено 5 кандидатських дисертацій (загалом захищено 11 кандидатських дисертацій) по спеціальності "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці", видано монографію "Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем" авторів Дербенцев В.Д., Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. (2010 рік)
      На кафедрі здійснюється набір в очну і заочну аспірантуру і докторантуру за фахом 08.00.11 – математичні методи, моделі і інформаційні технології в економіці.
      Викладачі кафедри інформатики є фахівцями високого наукового та педагогічного рівня. З 2005 року кафедра виконала дві науково-дослідні роботи на замовлення НДІ економічного розвитку, а у 2007 році кафедра сумісно з кафедрою економічної кібернетики ЧНУ ім. Богдана Хмельницького виграла конкурс та одержала грант Державного фонду фундаментальних досліджень України.

НАУКОВА СПІВПРАЦЯ

     У своїй науковій та навчально-методичній роботі кафедра активно співпрацює з іншими навчальними закладами, зокрема:

 • Національним університетом ім. Т. Шевченка,
 • Університетом «Києво-Могилянська академія»,
 • НТУ «Київський політехнічний інститут»,
 • НТУ «Харківський політехнічний інститут»,
 • Львівським національним університетом ім. І. Франка,
 • Національним університетом ім. Б. Хмельницького (м. Черкаси),
 • Черкаським державним технологічним університетом,
 • University of Waterloo (Ontario, Canada),
 • Молдовською економічною академією (Молдова, м. Кишинеу) тощо,

     а також і з державними та науковими установами:

 • Державним комітетом статистики України, Національним банком України,
 • Міністерством фінансів України,
 • НДЕІ при Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції,
 • Державним НДІ інформатизації та моделювання економіки.

      Спільна науково-дослідна робота з цими установами ґрунтується на розвитку комплексної теми досліджень: «Складні динамічні системи в трансформаційній економіці».

ПЕДАГОГІЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

       Сучасна економічна система як «споживач» продукту вищої школи вимагає від неї як «виробника» підготовки таких фахівців, які вміють швидко приймати якісні та конструктивні рішення щодо стратегічних економічних завдань. При цьому вони повинні мати здатність не стільки визначати, які саме з набутих знань, навичок та відомих інструментів необхідно застосовувати в тій чи іншій ситуації, скільки творчо вирішувати нестандартні задачі та генерувати нові знання, виходячи з поставленої мети. Тому фундаментальною задачею педагогічної науки є розробка та впровадження інноваційних технологій навчання, які б забезпечували підготовку фахівців, що відповідають зазначеним вимогам.
       При цьому, на думку викладачів кафедри, першочергове значення набуває завдання формування змісту навчального курсу відповідно до фахової спрямованості майбутнього випускника, вдосконалення сучасних технологій навчання, які б забезпечували поряд з істотним підвищенням теоретичної та практичної підготовки студентів, подальшу методологічну орієнтацію процесу навчання на підтримання та розвиток особистісного потенціалу кожного окремого студента.
       Для створення сприятливих умов формування у майбутніх економістів необхідних інформатичних та професійних компетентностей у навчальному процесі викладачами кафедри:

 • систематично поновлюється комплекс навчально-методичних посібників із дисциплін, що викладаються на кафедрі;
 • сформовані навчально-методичні комплекти з дисциплін для проведення інтерактивних лекцій;
 • розроблено дистанційні курси з ряду дисциплін;
 • впроваджено у навчальний процес елементи дистанційного навчання;
 • у процесі навчання комплексно використовуються тренінгові технології, кейси та ділові ігри.

       Особлива увага звертається на проектування та реалізацію таких технологій навчання, які передбачають створення ситуацій включення студентів у різні види діяльності (розв’язок проблем та конкретних ситуацій, активне спілкування та дискусії, диспути, виконання проектів тощо) та спонукають до самостійної творчої роботи.
       Розрізняють кілька моделей навчання:

 • Пасивна - студент виступає в ролі об'єкта навчання (слухає й дивиться)
 • Активна - студент виступає суб'єктом навчання (самостійна робота, творчі завдання)
 • Інтерактивна - inter (взаємний), act (діяти). Процес навчання   здійснюється в умовах взаємодії студентів.

       Інтерактивне навчання - це така організація процесу навчання, у якому студенту неможливо не брати участь  в колективному, взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх учасників процесу навчального пізнання.
       Саме тому впровадження інтерактивних методів навчання дозволяє залучити до роботи всіх студентів академічної групи та сприяє виробленню соціально важливих навиків роботи в колективі, взаємодії, дискусії, обговоренні, розвитку студентів:

 • засвоєння навиків культури в дискусії;
 • вміння приймати спільні рішення;
 • вміння спілкуватися, доповідати;
 • змінити рівень сприйняття, щоб він набув особистісного сенсу, замість “вивчити” й “запам’ятати” стало “обдумати” та “застосувати”;
 • змінити рівень володіння головними міркувальними здібностями – аналізом, синтезом, узагальненням, абстрагуванням.

       При цьому формуються психолого - педагогічні завдання для різних суб'єктів навчального процесу:

для конкретного студента:

 • усвідомлення особистої значущості у спільній діяльності;
 • розвиток інтелектуального, творчого потенціалу, розвиток умінь, навичок, формування ставлення до знань;
 • активну пізнавальну діяльність, готовність до самостійної робо¬ти, вияву ініціативи, творчості;
 • комунікативну готовність до роботи в групі;
 • розвиток особистісної рефлексії;

для навчальної групи в цілому:

 • формування групової єдності;
 • розвиток навиків спілкування і взаємодії в групі;
 • прийняття моральних норм і правил, підвищення пізнавальної активності;
 • розвиток навичок аналізу і самоаналізу в процесі групової рефлексії.

для взаємозв'язку «студент – викладач»:

 • нестандартне ставлення до організації навчального процесу;
 • знаходження спільних для обох сторін цілей навчальної роботи;
 • багатогранне засвоєння навчального матеріалу;
 • орієнтація на контактну взаємодію з студентами, спирання на їхні інтереси, досвід, потреби;
 • формування мотиваційної готовності до міжособистісних взаємин не тільки в навчальних, але і в пізнавальних ситуаціях.

       Протягом останніх років викладачі кафедри активно досліджують проблему педагогічно доцільного поєднання традиційних методів та засобів навчання з сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями при навчанні інформатики студентів економічних спеціальностей, використовуючи навчання з поглибленою індивідуальною складовою.
       За результатами досліджень на кафедрі:

розроблено методику проведення як групових, так і індивідуальних навчальних занять в системі дистанційної освіти з використанням систем відео конференцій:

 • студійних, групових і персональних в таких форматах проведення  - традиційна лекція, симпозіум / семінар, групова дискусія, інтерв'ю.

та  захищено дві кандидатські дисертації.
 

КАФЕДРА – СТУДЕНТАМ

     Науково-дослідна робота кафедри зосереджується на теоретичних і практичних проблемах впровадження інформаційних технології в умовах переходу економіки України до ринкових відносин. При цьому широко проводиться залучення студентів до проведення науково-дослідницьких робіт. Щорічно проводиться науково-практична конференція професорсько-викладацького складу кафедри та студентська наукова конференція у яких беруть активну участь викладачі і студенти як КНЕУ, так й інших вищих навчальних закладів. 
     На кафедрі ведеться підготовка студентів по спеціальностях «Економічна кібернетика» (рівень підготовки – бакалавр і магістр), «Прикладна статистика» (рівень підготовки - магістр), «Інтелектуальні системи прийняття рішень» (рівень підготовки бакалавр, спеціаліст, магістр).
      Кафедра здійснює викладання дисципліни «Інформатика» та інших дисциплін  у галузі інформаційних технологій студентам всіх економічних  спеціальностей інституту та спеціальності «Правознавство».
      В навчальному процесі кафедри широко використовуються сучасні комп’ютерні технології. Практичні заняття проводяться з використанням програм Microsoft Office 2010:

 • Microsoft Excel,
 • СУБД Microsoft ACCESS,
 • Microsoft Power Point, 
 • MatLab,
 • MatCad, 
 • BPWin тощо.

      Для демонстрації лекційного матеріалу, під час захисту курсових та дипломних робіт використовується мультимедійний проектор.
      З вересня 2008 р. на кафедрі була запущена в експлуатацію система дистанційного навчання, що дозволяє студентам дістати доступ до учбових матеріалів по дисциплінах, що вивчаються, контролювати успіхи у навчанні, отримувати своєчасні і якісні консультації викладачів кафедри.
      Для того, щоб використовувати ці сучасні засоби персональної дистанційної освіти, необхідний лише комп'ютер з підключенням до мережі Інтернет і реєстрація на даному сайті.
      Для проведення поточних занять, а також для модульного контролю  і заліків використовується пакет програм WebCT. 
      Випускники успішно працюють в різних сферах економічної діяльності: економістами-аналітиками крупних виробничих компаній, аналітиками в банках і страхових компаніях, рекламних агентствах, податковій інспекції, керівниками приватних фірм, менеджерами високої ланки,  фінансистами і викладачами вузів.
      Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Економіст;
 • Програміст;
 • Бухгалтер;
 • Податковий інспектор;
 • Брокер;
 • Консультант;
 • Експерт;
 • Начальник відділу економічного та інформаційного напрямку;
 • Адміністратор баз даних та корпоративних систем;
 • Спеціаліст-аналітик.

     Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Комерційні банки;
 • Податкові інспекції;
 • Брокерські фірми;
 • Біржі;
 • Інвестиційні та рекламні компанії;
 • Великі та малі підприємства різних типів та форм власності.

     Основні завдання, які зможе вирішувати випускник у майбутньому:

 • розробка математичних моделей для вивчення соціально-економічних явищ у практичних і дослідницьких цілях;
 • розробка механізмів керування й регулювання в економіці на різних рівнях;
 • економіко-математичного моделювання діяльності компаній та підприємств;
 • розробка бізнес-планів;
 • системний аналіз економічних показників та прогнозування економічного стану підприємства, регіону чи галузі;
 • дослідження та вдосконалення логістичних процесів компаній;
 • аналіз, розробка та забезпечення інформаційно-технологічної підтримки маркетингової політики фірми;
 • проектування та експлуатація автоматизованих систем та систем управління соціально-економічними об'єктами;
 • створення й використання експертних систем для бізнес-процесів;
 • створення інформаційних, інформаційно-обчислювальних та OLAP-систем на підставі баз даних, інформаційних сховищ та баз знань;
 • адміністрування комп'ютерних мереж.

 

 
Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »