Інститут інформаційних технологій в економіці

Партнери та стейкхолдери

Творчі, професійні та наукові зв’язки кафедри: 

 • IBM, Google, Citrix Systems, Luxsoft, ABBYY, УЛІССістемс, Інтелсофт, CRM GENESIS, ТОВ «Українські страхові інформаційні системи», Українська аграрна біржа, PayCash – Україна, корпорація «Парус», корпорація «Галактика»; 
 • Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України, Державна служба статистики України, Національний банк України, АТ КБ "ПриватБанк", АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Альфа-Банк», АТ «Укрсоцбанк», АТ «Ощадбанк»; 
 • Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова, Університет державної фіскальної служби України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, Європейський інформаційно-економічний університет у Варшаві (Польща), Університет ім. Св. Кирила і  Мефодія у Велико-Тирново (Болгарія).

Роботодавці випускників (бакалаврів і магістрів):

 • провідні ІТ-компаніях України та світу, зокрема Microsoft, IBM, Google Inc., Intel Corporation, LG Electronics, Samsung Electronics, Citrix Systems, Luxsoft;
 • державні установи, міністерства та відомства, зокрема Національний банк України, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку та торгівлі України;
 • комерційні банки та компанії з управління активами;
 • страхові компанії та інвестиційні фонди;
 • консалтингові агенції та аудиторські компанії,
 • центри соціологічних та маркетингових досліджень;
 • підприємства різних форм власності та виробничого спрямування;
 • навчальні заклади та науково-дослідні установи, зокрема ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут економіки та прогнозування НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України та інші.

Стейкхолдери:

Максим Едуардович Слободянюк

Радник Віце-прем'єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації М. Федорова,
ЗАСНОВНИК, КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР Nika Tech Holding,
Серійний tech-підприємець, інвестор і ментор Limited Partner у венчурному фонді Aventures Capital
Почесний винахідник світу в ВОІВ (Всесвітня організація інтелектуальної власності)
Executive MBA та PhD
к.т.н., доцент.

Контакти (e-mail): 

Гіваргізов Інвія Геннадійович

ІТ-адміністратор WEB-сервісів проекту Digital Bank
департаменту по роботі з малим бізнесом Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ),
аспірант кафедри інформаційних систем в економіці.
 
 
 
Контакти (e-mail): hevarhizov.inviya@gmail.com
 
 

Сірош Анатолій Володимирович

Старший інженер розробник компнії Thrive Business Group N.V.
Розробник, ментор, наставник.
 
 
 
 
Контакти (e-mail): ganibalking911@gmail.com
Остання редакція: 01.04.20