Інститут інформаційних технологій в економіці

Партнери та стейкхолдери

Творчі, професійні та наукові зв’язки кафедри: 

 • IBM, Google, Citrix Systems, Luxsoft, ABBYY, УЛІССістемс, Інтелсофт, CRM GENESIS, ТОВ «Українські страхові інформаційні системи», Українська аграрна біржа, PayCash – Україна, корпорація «Парус», корпорація «Галактика»; 
 • Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України, Державна служба статистики України, Національний банк України, АТ КБ "ПриватБанк", АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Альфа-Банк», АТ «Укрсоцбанк», АТ «Ощадбанк»; 
 • Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова, Університет державної фіскальної служби України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, Європейський інформаційно-економічний університет у Варшаві (Польща), Університет ім. Св. Кирила і  Мефодія у Велико-Тирново (Болгарія).

Листи від професійних та наукових партнерів кафедри інформаційних систем в економіці на підтримку освітньо-професійної програми «Системи штучного інтелекту».

 

Роботодавці випускників (бакалаврів і магістрів):

 • провідні ІТ-компаніях України та світу, зокрема Microsoft, IBM, Google Inc., Intel Corporation, LG Electronics, Samsung Electronics, Citrix Systems, Luxsoft;
 • державні установи, міністерства та відомства, зокрема Національний банк України, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку та торгівлі України;
 • комерційні банки та компанії з управління активами;
 • страхові компанії та інвестиційні фонди;
 • консалтингові агенції та аудиторські компанії,
 • центри соціологічних та маркетингових досліджень;
 • підприємства різних форм власності та виробничого спрямування;
 • навчальні заклади та науково-дослідні установи, зокрема ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут економіки та прогнозування НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України та інші.

Укладені довготермінові договори кафедри інформаційних систем в економіці із партнерами-роботодавцями на проходження практики студентами. 

 

Стейкхолдери:

Максим Едуардович Слободянюк

Радник Віце-прем'єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації М. Федорова,
ЗАСНОВНИК, КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР Nika Tech Holding,
Серійний tech-підприємець, інвестор і ментор Limited Partner у венчурному фонді Aventures Capital
Почесний винахідник світу в ВОІВ (Всесвітня організація інтелектуальної власності)
Executive MBA та PhD
к.т.н., доцент.

Контакти (e-mail): slobod777@gmail.com

Гіваргізов Інвія Геннадійович

ІТ-адміністратор WEB-сервісів проекту Digital Bank
департаменту по роботі з малим бізнесом Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ).
 
 
 
Контакти (e-mail): hevarhizov.inviya@gmail.com
 
 

Сірош Анатолій Володимирович

Старший інженер розробник компнії Thrive Business Group N.V.
Розробник, ментор, наставник.
 
 
 
 
Контакти (e-mail): ganibalking911@gmail.com
 
 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів:

Остання редакція: 21.04.20