Інститут інформаційних технологій в економіці

Навчально-наукові лабораторії

Коваль Альберт Миколайович

Завідувач Навчально-наукової лабораторії "Полігон Кібербезпеки"

Ганус Андрій Іванович

Завідувач Навчально-наукової лабораторії системного аналізу та прийняття управлінських рішень

 

Агутін Михайло Михайлович

Фахівець з організації навчального процесу Навчально-наукової лабораторії системного аналізу та прийняття управлінських рішень

Програмне забезпечення Навчально-наукової лабораторії системного аналізу та прийняття управлінських рішень:

 • Операційна система - Gentoo Linux, ліцензія:GNUGeneral Public License (безкоштовно)
 • Операційна система Windows10 (на віртуальних машинах, в режимі ознайомлення 90 діб)
 • Oracle VM VirtualBox -  програма віртуалізації для операційних систем, ліцензія GNU General Public License, (безкоштовно)
 • Офісний пакет – OpenOffice, безкоштовний офисний пакет, лицензія Apache License 2.0 (ALv2) (безкоштовно)
 • Anaconda  - платформа -дистрибутив різних програмних продуктів для системного аналізу, зокрема, мови програмування Python, нова ліцензія BSD (безкоштовно), https://www.anaconda.com/products/individual
 • Apache Hadoop (вільна програмна платформа і каркас для організації розподіленого зберігання і обробки наборів даних, ліцензія Apache Software License v. 2.0d і GNU GPL (безкоштовно) https://hadoop.apache.org/)
 • GNU Octave (пакет прикладних програм для математичного аналізу,  ліцензія GNU General Public License (безкоштовно), https://www.gnu.org/software/octave/index)
 • SCILab 5.2.2 (пакет наукових програм для чисельних інженерних обчислень, Licence CeCILL (сумісна з GPL) (безкоштовнo), http://www.scilab.org/download/latest);
 • BigML - платформа машинного навчання, безплатна підписка для студентів, https://bigml.com/
 • Statgrafics 5.1 - інтерактивний аналіз статистичних даних, License Proprietary (безкоштовнo), http://statvision.com/centurion_contents.htm
 • RStudio ™ - інтегроване середовище розробки (IDE) для мови R. (інтерактивний аналіз статистичних даних), ліцензія Affero General Public License v3 (безкоштовнo), https://www.rstudio.com/
 • D3.js  - бібліотека JavaScript для створення динамічної та інтерактивної візуалізації даних у веб-браузерах,  ліцензія BSD (безкоштовнo), https://d3js.org/
 • Ggplot2 - графічний пакет візуалізації даних,  ліцензія GPL-2 (безкоштовно), http://had.co.nz/ggplot2/
 • Matplotlib - бібліотека на мові програмування Python для візуалізації даних двовимірною 2D графікою,  ліцензія на умовах BSD (безкоштовно)http://matplotlib.org/
 • Scikit-learn - бібліотека машинного навчання для мови програмування Python, ліцензія: New BSD License (безкоштовно), https://scikit-learn.org/
 • NLTK  - NaturalLanguageToolkit, ліцензія: Apache 2.0 (безкоштовно), https://www.nltk.org/
 • Онлайн-сервіс AMPL (задачі нелінейного програмування, студентська версія, https://ampl.com/products/ampl/ampl-for-students/).
 • Онлайн-сервіс Network-Enabled Optimization System (NEOS) Server. Містить більше дюжини  обчислювальних додатків (лінійне і нелінійне програмування, мережеве та стохастичне лінійне програмування, безумовну і умовну оптимізацію нелінійних функцій, https://neos-server.org/neos/)
 • Visual Studio Code - редактор коду, ліцензія MITі пропрієтарна (безкоштовно), https://code.visualstudio.com/
 • Python 3.7 - мова програмування, ліцензія Python Software Foundation License (безкоштовно), https://www.python.org/downloads/);
 • Web-сервер Apache в комплекті з PHP та MySQL (безкоштовне ПЗ).
Остання редакція: 23.06.23