Інститут інформаційних технологій в економіці

Дисципліни бакалаврського рівня

Last redaction: 16.02.21