Інститут інформаційних технологій в економіці

Навчальні дисципліни бакалаврату

За кафедрою системного аналізу та кібербезпеки закріплено дві освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

    1. ОПП "КІБЕРБЕЗПЕКА".  

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми - к.е.н., професор Бєгун А.В.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми " Кібербезпека"

    2. ОПП "СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ"  

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми - д.ф-м.н., професор Джалладова І.А. 

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми "Системний аналіз"

     3. Інші освітньо-професійні програми.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти інших освітнього-професійних програм

     4. Англомовна програма "Кібербезпека" (проєкт).

 

Остання редакція: 05.06.23