Інститут інформаційних технологій в економіці

Наукова робота

Назва ініціативної НДР: Розвиток методів системного аналізу, соціокібербезпеки, аналітики хмарних сховищ і теорії прийняття рішень в умовах невизначеності.

Номер державної реєстрації: 0121U110936.
Етап: перший етап.
Термін виконання: з 2021 р. по 2025 р.
Наукові результати: Визначено, що розглядати немарковські процеси лише як модифікації або виправлення марковських процесів – неправильно. Результати обґрунтовано і сформульовано утаких постулатах: немарковськість - це правило, а марковськість - це виключення; причиноюпопулярності марковських процесів є те, що вони повністю визначаються лишедвома станами; фізичний процес може бути або не бути марковським, залежно від змінних, яківикористовуються для його опису; основне рівняння — це рівняння для ймовірності переходу марковського процесу, дійсне для будь-яких початкових часу;для немарковського процесу проблема початкового значення не є чітковизначеною, якщо не буде надано додаткову інформацію про проблему; длянемарковських процесів можна сформулювати проблему першого проходження, але її фізична релевантність сумнівна; для рівняння Ланжевена з кольоровимшумом неможливо сформулювати значущу початкову умову чи час першогопроходження. В модельних задачах показано унікальні можливості і недоліки,запропонованого інструмента.  Дано існуючий і авторський підхід для отриманняосновного рівняння для визначення немарковського процесу. В подальшихдослідженнях будуть розвинуті отримані результати і розв’язані модельні проблеми, які виникли, зокрема, в криптографії, теорії інформації і кодування.
Сучасними методами системного аналізу подана методологія кібербезпеки, як багатогранного утворення невід’ємного складника національної безпеки. Ця складова частина характеризує стан захищеності національних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз в інформаційній сфері.
Кількість публікацій по темі за звітний період - 25.
Кількість захищених дисертацій за темою дослідження за звітний період: кандидатські – 1 (Урденко О.Г.).

Лист від Dr. Marcia P. Correa, D.Sc. in Ecology & Environmental Sciences
Department of Natural Science
 
"Dr. Irada Dzhalladova, V. Hetman Kyiv National Economic University, Ukraine,
Шановна докторе Ірада Джалладова, я пишу цей електронний лист стосовно вашої дослідницької роботи
«Системи диференціальних рівнянь, що моделюють немарковські процеси». 
Прочитав і відчув, що ваша робота гідна захоплення. Я поділився знахідкою статті зі своїми колегами. Інші вчені нашої дослідницької спільноти також високо оцінили їх. Це показує ваш потенціал впливати та надихати колег-дослідників і вчених. Ваше прагнення дослідити нові виміри у вашій галузі, які відповідають масштабам нашого журналу, змушує мене дізнатися більше про вашу поточну дослідницьку роботу.  Я також можу зв’язати вас із нашою мережею видатних дослідників вашого напряму, а також визнати ваш університет."  текст


                           

 

 

Остання редакція: 03.06.23