Інститут інформаційних технологій в економіці

Вчена рада ННІ

Склад Вченої ради Інституту інформаційних технологій в економіці

 (затверджений: Наказ від 24.05.2017 р. №411, зміни та доповнення: Наказ від 28.01.2021 р. №23)

1. Ващаєв Сергій Сергійович, кандидат економічних наук, доцент, директор Інституту інформаційних технологій в економіці – Голова Вченої ради.

2. Галіцин Володимир Костянтинович, доктор економічних наук, професор кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки - заступник голови Вченої ради.

3. Данильченко Тетяна Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем в економіці - секретар Вченої ради.

4. Петренко Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри інформатики та системології - керівник виборного органу Первинної профспілкової організації Інституту.

5. Бараник Зоя Павлівна,  доктор економічних наук, професор кафедри математичного моделювання та статистики.

6. Великоіваненко Галина Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного моделювання та статистики.

7. Галіцина Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри математичного моделювання та статистики.

8. Гладка Юлія Анатоліївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп'ютерної метматики та інформаційної безпеки.

9. Головко Наталія Робертівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри інформатики та системологі.

10. Дербенцев Василь Джорджович, кандидат економічних наук, професор кафедри інформатики та системології.

11. Джалладова Ірада Агаєвна, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки.

12. Зінов'єва Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем в економіці.

13. Іванченко Геннадій Федорович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних систем в економіці.

14. Камінський Олег Євгенович, доктор економічних наук, доцент кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки.

15. Кмитюк Тетяна Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри математичного моделювання та статистики.

16. Коляда Юрій Васильович, доктор економічних наук, професор кафедри математичного моделювання та статистики.

17. Корзаченко Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки.

18. Красюк Юлія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та системології.

19. Лазарєва Світлана Федорівна, кандидат економічних наук, професор кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки.

20. Лозовик Юрій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем в економіці.

21. Луняк Ірина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри математичного моделювання та статистики.

22. Мамонова Ганна Валеріївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки.

23. Матвійчук Андрій Вікторович, доктор економічних наук, професор кафедри математичного моделювання та статистики.

24. Мірошниченко Ігор Вікторович, кандидат економічних наук, доцент кафедри математичного моделювання та статистики.

25. Піскунова Олена Валеріївна, доктор економічних наук, професор кафедри математичного моделювання та статистики.

26. Рамазанов Султанахмед Курбанович, доктор економічних наук, доктор технічних наук, професор кафедри  інформаційних систем в економіці.

27. Сільченко Марина Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та системології.

28. Скіцько Володимир Іванович, кандидат економічних наук, доцент кафедри математичного моделювання та статистики.

29. Тішков Богдан Олександрович, кандидат економічних наук, в.о. завідувача кафедри інформаційних систем в економіці.

30. Юнькова Олена Олександрівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного моделювання та статистики.

31. Третяк Світлана Володимирівна, завідувач сектору організаційної роботи.

32. Шкуратовська Тетяна Борисівна, фахівець з організації навчального процесу І категорії.

33. Рибалко Ярослав Всеволодович, аспірант кафедри інформаційних систем в економіці.

34. Гончаренко Олександр Григорович, аспірант кафедри інформаційних систем в економіці.

35. Лисенко Софія Миколаївна, керівник органу студентського самоврядування Інституту, студентка 4-го курсу.

36. Франчук Софія Вадимівна, керівник виборного органу Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів Інституту, студентка 2-го курсу.

37. Беднарський Сергій Віталійович, виборний представник студентів Інституту інформаційних технологій в економіці, студент 5-го курсу.

38. Кузовов Дмитро Сергійович, виборний представник студентів Інституту інформаційних технологій в економіці, студент 4-го курсу.

39. Лищук Владислав Сергійович, виборний представник студентів Інституту інформаційних технологій в економіці, студент 5-го курсу.

40. Осика Оксана Олегівна, виборний представник студентів Інституту інформаційних технологій в економіці, студентка 3-го курсу.

 

ПОЛОЖЕННЯ "Про Вчену раду Інституту"

РЕГЛАМЕНТ Вченої ради Інституту

 

Остання редакція: 12.06.23