Інститут інформаційних технологій в економіці

ВЧЕНА РАДА ІНСТИТУТУ

Склад Вченої ради Інституту інформаційних технологій в економіці

 (затверджено Наказом №411 від 24.05.2017 р.)

1. Ващаєв Сергій Сергійович, кандидат економічних наук, доцент, директор Інституту інформаційних технологій в економіці – Голова Вченої ради.

2. Галіцин Володимир Костянтинович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційного менеджменту - заступник голови Вченої ради.

3. Данильченко Тетяна Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем в економіці - секретар Вченої ради.

4. Петренко Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри інформатики та системології - керівник виборного органу Первинної профспілкової організації Інституту.

5. Бабинюк Олександра Іванівна, асистент кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки.

6. Бараник Зоя Павлівна,  доктор економічних наук, професор кафедри статистики.

7. Великоіваненко Галина Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання.

8. Головко Наталія Робертівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри інформатики та системологі.

9. Дербенцев Василь Джорджович, кандидат економічних наук, доцент кафедри інформатики та системології.

10. Джалладова Ірада Агаєвна, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки.

11. Іванченко Геннадій Федорович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних систем в економіці.

12. Ігнатова Юлія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіко-математичного моделювання.

13. Камінський Олег Євгенович, кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційного менеджменту.

14. Лазарєва Світлана Федорівна, кандидат економічних наук, професор кафедри інформаційного менеджменту.

15. Луняк Ірина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики.

16. Мамонова Ганна Валеріївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки.

17. Манцуров Ігор Германович, доктор економічних наук, професор, чл.-корр. НАН України, завідувач кафедри статистики.

18. Матвійчук Андрій Вікторович, доктор економічних наук, професор кафедри економіко-математичного моделювання.

19. Піскунова Олена Валеріївна, доктор економічних наук, професор кафедри економіко-математичного моделювання.

20. Рамазанов Султанахмед Курбанович, доктор економічних наук, доктор технічних наук, професор кафедри  інформаційних систем в економіці.

21. Самченко Наталія Костянтинівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційного менеджменту.

22. Сільченко Марина Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та системології.

23. Скіцько Володимир Іванович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіко-математичного моделювання.

24. Степаненко Ольга Петрівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем в економіці.

25. Красюк Юлія МИколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та системології.

26. Третяк Світлана Володимирівна, інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу І категорії.

27. Шкуратовська Тетяна Борисівна, старший лаборант кафедри інформаційних систем в економіці, асистент кафедри інформаційних систем в економіці.

28. Білоусова Анастасія Олегівна, аспірант кафедри економіко-математичного моделювання.

29. Позднякова Вероніка Дмитрівна, аспірант кафедри інформаційного менеджменту.

30. Кузовов Дмитро Сергійович, керівник органу студентського самоврядування Інституту, студент 2-го курсу.

31. Лищук Владислав Сергійович, керівник виборного органу Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів Інституту, студент 3-го курсу

32. Беднарський Сергій Віталійович, виборний представник студентів Інституту інформаційних технологій в економіці, студент 1-го курсу.

33. Біленець Сергій Сергійович, виборний представник студентів Інституту інформаційних технологій в економіці, студент 2-го курсу.

34. Микуляк Іванна Іванівна, виборний представник студентів Інституту інформаційних технологій в економіці, студент 2-го курсу.

 

ПОЛОЖЕННЯ "Про Вчену раду Інституту"  (введено в дію 21.12.2017 року, Наказ 985)

РЕГЛАМЕНТ Вченої ради Інституту

ПЛАН роботи Вченої ради на 2017-2018 навчальний рік

Остання редакція: 24.04.19