Інститут інформаційних технологій в економіці

Кафедра інформаційних систем в економіці


Місією кафедри інформаційних систем в економіці є підготовка висококваліфікованих фахівців із розроблення, впровадження й супроводу інформаційних систем і технологій оброблення інформації, систем прийняття рішень, а також програмних комплексів управління складними соціо-економічними системами на основі інструментів та засобів штучного інтелекту. В основу концепції підготовки фахівців на кафедрі покладена система, що заснована на раціональному поєднанні поглибленої фундаментальної підготовки в галузі комп’ютерних наук, економічної кібернетики та практичного досвіду роботи на провідних підприємствах і організаціях ІТ-сфери.

Кафедра інформаційних систем  в економіці є однією з найстарших в Інституті інформаційних технологій в економіці, має багату історію та визначні наукові традиції, водночас здійснює підготовку фахівців за найновітнішими освітніми напрямами відповідно до потреб професій майбутнього (детальніше).

Кафедра інформаційних систем готує фахівців зі спеціальності – «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях.  Програма навчання побудована відповідно до вимог Міністерства освіти та науки України.

Спеціальність «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» призначена для підготовки високопрофесійних IT-фахівців із актуальними знаннями у сфері розробки, впровадження і супроводу інформаційних систем та технологій,  інтелектуальних систем оброблення інформації, систем штучного інтелекту і систем підтримки прийняття рішень в економіці, менеджменті та бізнесі, а також в інших сферах діяльності.

Детальніше про кафедру

Положення про кафедру інформаційних систем в економіці

Положення про Навчально-наукову лабораторію інформаційних управляючих систем і технологій кафедри інформаційних систем в економіці

Експертні висновки галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітніх програм (Інформаційні управляючі системи та технології, Системи штучного інтелекту).

Кафедра інформаційних систем в економці у Facebook
Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »