Інститут інформаційних технологій в економіці

Ми готуємо професіоналів високого рівня за спеціальностями:

"Економіка" (спеціалізація - "Економічна кібернетика")

"Економіка" (спеціалізація - "Цифрова економіка")

Комп’ютерні науки

Системний аналіз

Кібербезпека 


 


Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці" ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" створено 01 квітня 2017 року на базі факультету інформаційних систем і технологій ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" наказом ректора  від 31.03.2017р. №243.

 

Положення про Інститут

Стратегічні пріоритети розвитку Інституту в умовах інформаційного економічного простору

Нагороди:

 

Створення факультету інформаційних систем і технологій (з 01 квітня 2017 року - Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці" ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана") — одне з найяскравіших свідчень розвитку нашого навчального закладу. Із заснуванням факультету механізованої обробки економічної інформації (1964 р.) було покладено початок підготовки фахівців з машинної обробки економічної інформації, а отже закладено теоретичну і практичну базу даної спеціальності, яка проходила наукове і методичне визрівання в надрах спеціальностей економічного напряму.

Той період відзначався створенням у народному господарстві України різних класів обчислювальної техніки і особливо електронної. Для всебічного її використання потрібні були фахівці високої кваліфікації, які б акумулювали в собі знання економічної і математичної підготовки та вміння застосовувати засоби обчислювальної техніки в економіці. Це завдання й покладалося на кафедру «Механізованої обробки економічної інформації», яку очолив професор М. Г. Твердохіб. Під безпосереднім керівництвом ректора П. В. Кривня кафедрою були переглянуті всі навчальні плани та внесені доповнення, пов’язані з науково-технічним прогресом у сфері освіти. Для всіх спеціальностей запроваджені такі дисципліни: механізована обробка економічної інформації (у промисловості, народному господарстві, обліку тощо), економіко-математичні методи, теорія і практика управління, право, обчислювальна техніка і її експлуатація тощо. Особливу увагу було приділено новій для КІНГу спеціальності — інженери-економісти з організації механізованої обробки економічної інформації. На цю спеціальність уже в 1963 році вперше набрали на 1-й курс дві групи студентів на денне навчання. Поступово створювалася матеріальна база з обчислювальної техніки, спеціалізовані класи та обчислювальні лабораторії, формувався викладацький склад.

Детальніше про Інститут »

 
Магістерські програми
Ризик-менеджмент

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Магістерську програму «Ризик-менеджмент» сформовано на підставі «Положення про організацію освітнього процесу» (протокол Вченої ради університету. № 7 від 25 лютого 2015 р.), Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та на підставі чинних освітніх стандартів України

Аналітичне забезпечення підтримки рішень в сфері державного управління та бізнесу

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Магістерську програму започатковано із вересня 2015 року (до червня 2015 року - магістерська програма "Інформаційно-аналітичне забезпечення управління економічним та людським розвитком"), і спрямована вона на підготовку фахівців, спроможних вирішувати складні професійні завдання на рівні методологічних розробок та впровадження інноваційних технологій в управління складними економічними системами різного рівня, зокрема:

  • організації та здійснення статистичних спостережень соціально-економічних явищ і процесів;

  • розробки систем статистичних показників аналізу закономірностей формування стану та тенденцій розвитку соціально-економічних явищ і процесів;

  • запровадження сучасних інформаційних технологій збирання, оброблення, аналізу та розповсюдження статистичної інформації;

  • розробки цілісної системи інформаційно-аналітичного забезпечення ефективного управління економікою на різних рівнях;

  • статистичного прогнозування економічного та людського розвитку;

  • моніторингу та контролю виконання програм економічного та людського розвитку з точки зору реалізації та відповідності заданим параметрам;

  • статистичного аналізу конкурентоспроможності на різних рівнях управління економікою

Інформаційні управляючі системи та технології за галузями

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015 (магістри)

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015 (спеціалісти)

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015 (бакалаврські проекти)

Використання інформаційних технологій є основним засобом реалізації головної мети Національної програми інформатизації – створення загально­державних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; підвищення ефектив­ності вітчизняного виробництва на основі широкого використання інфор­маційних технологій.

Інформаційний менеджмент

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Інформаційний менеджмент (ІМ) - це інноваційна діяльність, орієнтована на постійний пошук нових, більш ефективних способів організації інформаційної діяльності, на створення матеріальних і соціальних передумов для ефективного доступу до інформації і забезпечення інформаційно-комунікаційних процесів, на активізацію і розвиток наявних інформаційних ресурсів і форм їх раціонального використання

Розклад занять

Розклад занять рекомендується зберегти для кращого відображення файлу
Увага!  Розклад може змінюватись, звертайте увагу на семестр та дати публікації розкладу та звіряйте з розкладом опублікованим на факультеті.

Знайшли помилку у розкладі?

надішліть нам листа за адресою web@kneu.edu.ua, вказавши факультет, та в якому саме розкладі було знайдено невідповідність

Денна

Начитка Основний розклад Розклад сесії
     
1 курс 1 курс   1 курс
2 курс 2 курс 2 курс
3 курс 3 курс 3 курс
4 курс 4 курс 4 курс
5 курс 5 курс 5 курс
6 курс 6 курс 6 курс

Заочна (По тижнях)

1 курс ⇓

2 курс ⇓

3 курс ⇓

4 курс ⇓

5 курс ⇓

6 курс ⇓Розклад дзвінків КНЕУ

Інформація надано відділом організаційного забезпечення навчального процесу
у разі виявлення неточностей в розкладі надішліть нам листа на адресу web@kneu.edu.ua, вказавши фаультет