Інститут інформаційних технологій в економіці

Наукові події

З метою розвитку наукового напряму «Комп’ютерні науки» в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана кафедрою інформаційних систем в економіці проводиться Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні». Головними напрямами роботи конференції є: математичні методи, моделі, інформаційні системи та технології в економіці; інформаційні технології і системи також у техніці, логістиці, екології; інноваційні комп’ютерні технології у науці і освіті; інформаційно-аналітичні системи в економіці; нейро-нечіткі, гібридні і когнітивні технології в інформаційних управляючих системах; інтелектуалізація в інформаційних управляючих системах і технологіях; інформаційні системи і технології управління в інноваційній економіці; системи штучного інтелекту. За результатами конференцій опубліковані збірники матеріалів конференції:

Також кафедрою інформаційних систем в економіці проводяться щосеместру науково-методологічні круглі столи під керівництвом проф. Рамазанова С.К. Круглий стіл – це платформа обговорення актуальних наукових та навчальних питань у сфері інформаційних технологій. У відносно вузькому науковому колі виступають перед аудиторією як досвідчені спікери (доктори та кандидати наук), так і початківці: аспіранти та асистенти кафедри, амбітні студенти магістерського рівня. Результати роботи круглих столів публікуються у видавництві ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». Починаючи з 2017 року проведення круглого столу «Інтелектуальні інформаційні технології та системи. Методи і моделі нелінійної динаміки в економіці (проблеми, стан та перспективи)» є своєрідним підбиттям підсумків наукової, методичної та педагогічної діяльності дослідників кафедри ІСЕ та запрошених гостей. Звіти про результати проведення круглих столів представлено на сайті кафедри:

В Інституті інформаційних технологій в економіці  з 1965 року  виходить двічі на рік науково-аналітичний журнал «Моделювання та інформаційні системи в економіці», що присвячений поширенню результатів теоретичних і практичних наукових досліджень.

Останні наукові здобутки професорсько-викладацького складу та партнерів кафедри інформаційних систем в економіці:

Остання редакція: 12.02.23