Інститут інформаційних технологій в економіці

Про підсумки роботи III-ого Інститутського Круглого столу10 Грудня 2017р.

7 грудня за ініціативи кафедри інформаційних систем в економіці відбувся III-й Інститутський Круглий стіл: «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І СИСТЕМИ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ, ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ, ЕВОЛЮЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ І МЕТОДІВ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ В ЕКОНОМІЦІ (Проблеми, стан та перспективи)».

Головною ціллю, за словами засновника і постійного модератора даного заходу,  професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, д.е.н.,  д.т.н. С.К. Рамазанова, є те, що саме круглі столи повинні стати інститутською платформою для обговорень і дискусій із важливих наукових, навчально-методичних і освітніх проблем. На засідання Круглого столу були запрошені усі кафедри Інституту. Так, активну участь у цьому круглому столі прийняли три кафедри Інституту інформаційних технологій в економіці: кафедра інформаційних систем в економіці, кафедра економіко-математичного моделювання та кафедра інформатики і системології.

Роботу наукового осередку розпочав завідувач кафедри інформаційних систем в економіці, професор, д.е.н. С.В. Устенко, у своєму вітальному слові зазначивши важливість нерозривного поєднання теорії і практики та міждициплінарного підходу у дослідженні тих чи інших об’єктів. На його думку, саме плідна робота усіх кафедр Інституту над науковою проблемою дасть вагомий результат.

Концептуальна доповідь завідувача кафедри економіко-математичного моделювання, професора, д.е.н. В.В. Вітлінського на тему: “Моделювання системних характеристик і штучних підсилювачів інтелекту в обґрунтуванні управлінських рішень” базувалась на основних принципах системного аналізу. На думку вченого, сучасні кризові явища у економіці можна передбачити та адекватно спрогнозувати з використанням синергетичного поєднання моделювання та сучасних інформаційних технологій.

Доцент кафедри економіко-математичного моделювання В.І. Скіцько у своєму виступі зосередив увагу на застосуванні систем штучного інтелекту у прийнятті рішень. Питання складності та нелінійності процесів сучасної економіки підняв доцент кафедри економіко-математичного моделювання Ю.В. Коляда. На його думку, недостатньо вивченими є питання адаптивного моделювання.

Із підвищеною зацікавленістю сприймався виступ к.е.н. О.В. Держук. Старший викладач кафедри інформаційних систем в економіці розкрив можливості застосування технології Блокчейн та криптовалют у соціально - економічній сфері. Доповідь вдало доповнив виступ професора кафедри, к.е.н. В.М.Гужви.

У своїй презентації доцент кафедри інформаційних систем в економіці К.В. Кривошеєв показав доцільність використання сучасних ІТ - технологій у медицині, зокрема у діагностиці зору людини. Його доповідь має важливе практичне застосування, і тому викликала значний інтерес. Було рекомендовано впровадження його результатів у діяльність медичних установ м. Києва і Київської області.

Змістовними та надзвичайно актуальними були також виступи інших доповідачів (викладачів та аспірантів Інституту), у майбутньому – здобувачів наукових ступенів: А. Сіроша, А. Луцишина, А.Овчаренка, В. Безкоровайного, О. Кустаровського.

Завершено роботу круглого столу кращими розробками студентів Інституту (І. Орлюк, О.Бойко, О. Мікуліч, Б. Мехед, А. Краснопєєв, Я. Рибалко). Магістрами спеціалізації «Інформаційні управляючі системи та технології» продемонстровані авторські розробки прикладного програмного забезпечення та інформаційних систем на базі сучасної мікроконтролерної елементної бази.

На засіданні було прийнято Резолюцію Круглого столу про доцільність проведення його регулярних засідань (один раз в семестрі) з участю і своїх інститутських, і запрошених фахівців для обговорень важливих сучасних проблем ІТ - науки і освіти.