Інститут інформаційних технологій в економіці

Дербенцев Василь Джоржович

Кафедра: Кафедра інформатики та системології
Посада: Заступник завідувача кафедри з наукової роботи, професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Дербенцев В. Д. закінчив в 1996 році Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Прикладна математика», отримавши кваліфікацію «Спеціаліст з прикладної математики». З 1997 року працює на кафедрі інформатики в ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана». Викладає дисципліни:

  • Моделювання складних інтелектуальних систем
  • Багатокритеріальні моделі прийняття рішень
  • Економічна інформатика
  • Інформатика
  • Системний аналіз
  • Системний аналіз соціально-економічних процесів
  • Моделі синергетичної економіки
  • Економічна кібернетика