Інститут інформаційних технологій в економіці

Мамонова Ганна Валеріївна

Кафедра: Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки
Посада: заступник завідувача кафедри, доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат фiзико-математичних наук
Стаж роботи: 23 роки
Біографія:

Кандидат фізико-математичних наук.

01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень (факультет кібернетики КНУ ім.. Т.Шевченка, СВР Д 26.001.35.) 

22.02.2007 р. Тема к.д.  «Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної апроксимації» Науковий керівник академік НАН України д.ф.м.н., Королюк В.С.