Інститут інформаційних технологій в економіці

Камінський Олег Євгенович

Кафедра: Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

Кандидат економічних наук, дисертація на тему "Нові інформаційні технології в управлінні багатофункціональними об"єктами" (1997 р.), в 2006 отримав вчене звання доцента. 

Доктор економічних наук, дисертація на тему "Інноваційна парадигма розвитку інформаційної економіки" за спеціальністю  08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Член проєктної групи ОПП «Системний аналіз» другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Головний редактор збірника наукових праць "Моделювання та інформаційні системи в економіці".

Закінчив у 1993 році Київський державний економічний університет здобувши кваліфікацію спеціаліста зі спеціальності «Економічна інформатика і автоматизовані системи управління». Працював заступником директора Головного центру інформаційних систем КНЕУ. 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Теоретико-методологічні проблеми розвитку цифрового суспільства, концептуальні засади парадигми хмарних обчислень, системного дизайну, трансформації цифрових товарів та послуг.

Має понад 50 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі 3 навчальних посібника з грифом МОН України. h-index WoS - 1

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ:

  • Нагороджений знаком "Заслужений працівник Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" наказом ректора КНЕУ від 25.11.2016 р. № 905-К

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛИФІКАЦІЇ: 

  • International internship under the program «FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE», Сертифікат № SZFL 001584 з 12 лютого по 20 березня 2022 року, Jagiellonian University in Krakow (Обсяг навчання – 180 академічних годин), Learning result: development of professional competencies.
  • “CompTIA Network+” Professional 5-day Intensive trainings on 09th-13th August, 2021, Cybersecurity EAST.
  • ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Свідотство 12СС № 02070884/070155 – 21 за програмою "Мовний бренд сучасного професіонала"  з 3 березня  по 29 квітня 2021 року, КНЕУ (Обсяг навчання – 120 академічних годин).
  • Сертифікат Міжнародного Центру Розвитку Підприємництва та Менеджменту, UNDPUkraine, ПРОООН, Навчальна програма «Я - Frontend Developer» 21.02.2017.
  • ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Сертифікат 12 СПВ 006521, за програмою «Технології інноваційного навчання в економічному університеті», 28.03.2014.