Інститут інформаційних технологій в економіці

Матвійчук Андрій Вікторович

Кафедра: Кафедра економіко-математичного моделювання
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Біографія:

В 2000 р. закінчив Вінницький державний технічний університет, в якому згодом працював протягом 2001-2004 рр. інженером-програмістом, старшим викладачем, доцентом. З 2004 по 2005 рр. працював заступником голови Державної податкової адміністрації у Вінницькій області – начальником управління модернізації та забезпечення роботи з проектами і програмами. З 2005 по 2007 рр. працював на посаді начальника відділу інформаційно-аналітичних систем Департаменту інформатизації процесів оподаткування ДПА України. З 2007 р. по теперішній час працюю в ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" спочатку на посаді доцента, потім професора кафедри економіко-математичного моделювання, а також директора Інституту моделювання та інформаційних технологій в економіці. З 2012 року є генеральним директором Наукового парку КНЕУ.
У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію "Оптимізаційне управління структурою портфеля цінних паперів", а в січні 2008 р. докторську дисертацію на тему "Моделювання та аналіз економічних систем на підґрунті теорії нечіткої логіки" за спеціальністю "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці".
Має досвід викладання таких дисциплін: "Нейро-нечіткі моделі в управлінні», «Моделі і методи штучного інтелекту», «Прогнозування соціально-економічних процесів» та ін.