Інститут інформаційних технологій в економіці

24-й Польсько-Україно-Словацький науковий семінар "Статистичні методи в соціально-економічних дослідженнях "14 Жовтня 2017р.

Якісна та своєчасна статистична інформація необхідна для подальшого вдосконалення державного управління і прийняття виважених, науково обґрунтованих рішень щодо забезпечення сталого розвитку, залучення науковців до обговорення актуальних питань і завдань подальшого розвитку. У зв’язку з цим 10 - 13 жовтня 2017 року в місці Добчице (Польща) відбувся 24-й Польсько-Україно-Словацький науковий семінар "Статистичні методи в соціально-економічних дослідженнях" за сприянням Краківського  університету економіки. 

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"та кафедру статистики представили:

д.е.н., проф. Ігор Германович Манцуров  –  директор Інституту системних статистичних досліджень, завідувач кафедри статистики ДВНЗ "КНЕУ", член-кореспондент НАН України з доповіддю "Statistical Analysis of the Global Trends in Higher Education Development",

д.е.н., проф. Сергій Георгійович Дрига з доповіддю "Further Increasing the Level of Statistical Background of the State Economic Development Programs",

д.е.н., проф. Зоя Павлівна Бараник з доповіддю"The Methodological Approaches of the Youth Labour Markets’ Statistical Evaluation: Regional Aspects",

к.е.н. Яна Володимирівна Храпунова з доповіддю "Evaluation of Natural Growth and Migration Flows Influence on Social and Economic Development of Ukraine".

Роботу семінару було організовано за новітнім форматом секційних дискусій, що забезпечило необхідний фокус обговорення ролі статистики в сучасній моделі розвитку економіки. За результатами роботи семінару планується направити урядовим структурам пропозиції і рекомендації, спрямовані на забезпечення стійкого економічного зростання та підвищення рівня конкурентоспроможності економіки України.