Інститут інформаційних технологій в економіці

Доповідь д.е.н., проф., члена-кореспондента НАН України Манцурова І. Г. «Інформаційна безпека країни як складова державної інформаційної політики»11 Вересня 2017р.

6-9 вересня 2017 року у с. Бреч (Чернігівська обл.) за ініціативою Відділення економіки НАН України та Чернігівського національного технологічного університету відбулися Сіверські наукові слухання «Інформаційна економіка: проблеми становлення та перспективи розвитку в Україні», присвячені 100-річчю Національної Академії Наук України.

Директор Інституту системних статистичних досліджень, завідувач кафедри статистики ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана", доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Манцуров Ігор Германович взяв участь у наукових слуханнях та виступив із доповіддю «Інформаційна безпека країни як складова державної інформаційної політики».

Метою наукових слухань було обговорення наукових і практичних проблем становлення та розвитку інформаційної економіки в Україні.

У ході слухань проведено дискусії за напрямами:
1. Соціальні та демографічні проблеми розвитку інформаційної економіки.
2. Виклики інформаційної економіки для розвитку промисловості України.
3. Економіко-правові аспекти становлення інформаційної економіки.
4. Еколого-економічні проблеми розвитку інформаційної економіки.
5. Проблеми прогнозування трендів розвитку інформаційної економіки в Україні.

За результатами наукової дискусії було розроблено рекомендації центральним й місцевим органам виконавчої влади та самоврядування відносно напрямків вдосконалення державної інформаційної політики.

Презентація виступу