Інститут інформаційних технологій в економіці

Здобутки кафедри

Серед найбільш актуальних завдань кафедри в інформаційній економіці є побудова і методи індикаторів стану соціально-економічних систем сталого розвитку, передкризових та критичних станів за допомогою мультифрактального та вейвлет аналізу та ентропійних методів, проведення дослідження процесів самоорганізації, кластеризації хаотичної динаміки та турбулентності. Особливу увагу приділяється світ-системному аналізу сучасного стану макротенденції світового розвитку в тріаді Економіка-Екологія-Енергетика, моделюванню циклічної динаміки розвитку світової системи.

Центральним напрямком наукових досліджень на кафедрі є проект «Системний аналіз та моделювання динаміки розвитку національної економіки сучасного нестабільного етапу розвитку світ-системи»,основними завданнями якого є:

  • впровадження методів системного аналізу, моделювання та управління складними соціально-економічними системами та процесами в сучасні інформаційно-технічні засоби в умовах посилення глобалізаційних процесів в соціально-економічному середовищі;
  • розробка та вдосконалення методів дослідження критичних та кризових явищ в економіці на засадах апарату нелінійної динаміки, синергетики та еконофізики;
  • розробка інструментальних засобів моніторингу соціальних, фінансових та економічних показників;
  • системне дослідження ефективності педагогічної діяльності в умовах нестійкості та не стабільності соціально-фінансової над системи;
  • інтелектуальні засоби прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності;
  • вдосконалення методів організаційного управління на основі сучасних інформаційних технологій;
  • інноваційні технології інформатизації навчання у вищій школі при підготовці студентів.