Інститут інформаційних технологій в економіці

25 – квітня 2017 року Міжнародна науково-практична конференція «Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки» 25 Квітня 2017р.

В Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана 25 –квітня 2017 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки» під керівництвом д. е. н., професора Колота А.М.

За участі більш як 100 вітчизняних та зарубіжних науковців, представників органів соціального партнерства відбувся обмін думками та були проведені дискусії щодо шляхів подолання дефіциту гідної праці в Україні.

Завідуючий кафедри статистики, Манцуров Ігор Германович, д.е.н., професор, член-кореспондент НАНУ, заслужений  економіст України виступив з доповіддю «Соціальна безпека в Україні: імперативи та виклики».

В рамках цієї доповіді були розкриті усі головні аспекти та проблеми існуючого дефіциту гідної праці в Україні. Були висвітлені вади сучасного ринку праці, виявлена сутність цих проблем та були окреслені шляхи подолання існуючої кризи на ринку праці України.

Відео доповіді завідуючого кафедри статистики Манцурова І.Г. «Соціальна безпека в Україні: імперативи та виклики»