Інститут інформаційних технологій в економіці

Єріна Антоніна Михайлівна

Кафедра: Кафедра статистики
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 51 рік
Біографія:

 

.   У 1959 р. закінчила Київський фінансово-економічний інститут, у 1965 р. захистила кандидатську дисертацію, у 1984 р. – докторську дисертацію, у 1985 р. отримала вчене звання професора. На кафедрі статистики Київського національного економічного університету працює з1965 р.,  викладає навчальні дисципліни: Статистика, Статистичне моделювання та прогнозування, Організація вибіркових обстежень. Автор 15 підручників та начальних посібників. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».