Інститут інформаційних технологій в економіці

Устенко Станіслав Веніамінович

Кафедра: Кафедра інформаційних систем в економіці
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 34 роки
Біографія:

Закінчив «Київський інститут інженерів цивільної авіації» («Національний авіаційний університет») у 1972р. Кандидат технічних наук з 1984 р., дисертацію захистив у 1984 р. на спеціалізованій раді Інституту кібернетики НАН України за спеціальністю 05.13.13 – Організація структур та обчислювальних процесів в ЕОМ, комплексах та системах.Вчене звання старшого наукового співробітникаотримав у 1987 р. по спеціальності «Обчислювальні машини, комплекси і мережі». Доктор економічних наук, дисертацію захистив у 2008р.на спеціалізованій вченій раді Д26.006.06 при Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьманаза спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Має звання професора  з квітня 2011р.Автор 156 науково-методичних публікацій, з них 130 наукового та 26 навчально-методичного характеру, в т.ч. 47 у фахових виданнях; автор 5 навчальних посібників з грифом МОН; є одноосібним автором монографії та співавтором 4 колективних монографій.Після захисту докторської дисертації опубліковано 25 праць, з них 1 посібник (з грифом МОН України), 2 колективні монографії, а також 13 статей, опублікованих у фахових виданнях. Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і  науки України (наказ № 323-к від 25.04.2002р.).

Викладає дисципліни: «Інтелектуальні системи прийняття рішень в економіці та бізнесі», «Проектування систем оброблення інформації», «Університетська освіта».