Інститут інформаційних технологій в економіці

Інформаційні управляючі системи та технології за галузями

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015 (магістри)

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015 (спеціалісти)

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015 (бакалаврські проекти)

Використання інформаційних технологій є основним засобом реалізації головної мети Національної програми інформатизації – створення загально­державних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; підвищення ефектив­ності вітчизняного виробництва на основі широкого використання інфор­маційних технологій. 

Світові тенденції розвитку інформаційних технологій і систем свідчать про зростання впливу інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, що знаходить своє відображення в освітній діяльності й підготовці відповід­них спеціалістів у багатьох провідних університетах світу. Це пояснюється тим, що сучасний рівень управління в умовах високого динамізму оточу­ю­чого середовища, різкого зростання темпів науково-технічного прогресу вимагає у процесі прийняття рішення розгляду множини альтернативних варіантів і складного вибору на основі знань фахівців, складних аналітичних розрахунків, наукових досліджень та засобів інформаційних технологій. Саме це і забезпечують інтелектуальні системи прийняття рішень, що робить завдання підготовки відповідних фахівців вкрай актуальним і для України. в якій спостерігається постійне зростання потреби у фахівцях з напряму „Комп’ютерні науки”.

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)"

Остання редакція: 11.12.15