Інститут інформаційних технологій в економіці

Комп’ютерні науки

Опис освітньо-професійної програми та навчального плану бакалавра з комп'ютерних наук

Інформаційний буклет

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
12  «Інформаційні технології»
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Перший (бакалаврський) рівень
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
122  «Комп’ютерні науки»
КВАЛІФІКАЦІЯ
   Бакалавр комп'ютерних наук


Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми – кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних систем в економіці Іванченко Г.Ф.

 

Програма підготовки професіоналів за даною спеціальністю формується згідно до існуючих тенденцій та змін розвитку в методології та технології моделювання у процесі дослідження, проектування та експлуатації інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних технологій, інших об'єктів професійної діяльності.

Освітньо-професійна програма «Комп'ютерні науки» орієнтована на  отримання студентами ґрунтовної системи знань у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, програмування, системних досліджень, використання інструментарію штучного інтелекту, методів проектування різноманітних інформаційних систем, а також базової економічної підготовки на ряду із набуттям практичного досвіду з розроблення, впровадження та супроводу інформаційних систем і технологій у різних галузях економіки та техніки.

Навчання за даним напрямом підготовки забезпечує набуття у майбутніх фахівців компетенцій та знань, необхідних для професійної досконалості в ІТ-сфері, зокрема:

 • сучасні знання теорій організації баз даних та знань, методів і технологій їх розробки та базові знання технологій розподілених систем та паралельних обчислень, хмарні технології;
 • ґрунтовні знання в області системних досліджень, моделювання систем, системного аналізу об’єктів інформатизації та знання в області комп’ютерної інженерії (комп’ютерна схемотехніка, архітектура комп’ютерів, мікропроцесорні системи, комп’ютерні мережі);
 • базова математична підготовка в області дискретної математики, обчислювальної математики, алгоритмів і теорії складності, теорії ймовірностей, теорії прийняття рішень;
 • глибокі знання мов та парадигм програмування, технологій програмування, операційних систем та знання та уміння застосовувати інструментальні засоби розробки програмних систем;
 • базові знання в області методології проектування інформаційних управляючих систем та знання web-технологій.

Особливості програми:

 • навчання за програмою «Комп’ютерні науки» є практично-орієнтованим та базується на принципах студентоцентризму;
 • спрямована на підготовку фахівців, здатних проектувати інформаційні системи в різних сферах національної економіки, прикладні системи штучного інтелекту, здійснювати управління всіма функціональними сферами бізнес-організацій різних видів діяльності;
 • передбачає проходження переддипломної практики (4-й рік навчання) в ІТ-компаніях та управлінських підрозділах бізнес-організацій, банківських установах (детальніше);
 • розвиток базових та професійних компетентностей забезпечується шляхом залучення студентів у різноманітні IT-заходи: хакатони, конференції, конкурси, майстер-класи, зустрічі та ін.;
 • забезпечує можливість для студентів вивчення окремих дисциплін англійською мовою.

Програма підготовки професіоналів сформована відповідно до існуючих тенденцій та змін розвитку в методології й технології проектування й експлуатації інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних технологій, інших об'єктів професійної діяльності.

Формування професійних компетенцій студентів забезпечується інформаційно-аналітичною, математичною та економічною підготовкою, найбільш близькою до стандартів сучасної освіти в розвинутих країнах Заходу та відповідає стандартам МОН України.

 

Працевлаштування випускників

Переважна більшість випускників з комп’ютерних наук вже мають постійне робоче місце за фахом ще до закінчення навчання в університеті. Цьому сприяють постійна профорієнтаційна робота в інституті, на кафедрі інформаційних систем в економіці, проведення навчальної практики та регулярних зустрічей з потенційними роботодавцями.

Бакалавр комп’ютерних наук може працювати:

-  розробником інформаційних систем, їх компонентів та комп'ютерних програм;

-  аналітиком операційного та прикладного програмного забезпечення та конструктором комп'ютерних систем;

-  адміністратором бази даних; 

-  інженером з програмного забезпечення комп'ютерів;

-  аналітиком з комп'ютерних комунікацій;

-  програмістом (бази даних), прикладним та системним програмістом;

-  фахівцем з інформаційних технологій;

-  фахівцем з розробки та тестування програмного забезпечення тощо.

 

Умови вступу та навчання (для 2022 року)

Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) - бюджетна та небюджетна пропозиції: 

 1. Українська мова (ваг. коеф. - 0,3);
 2. Математика (ваг. коеф. - 0,5);
 3. Історія України (ваг. коеф. - 0,2).

Мотиваційний лист -  для абітурієнтів, що виявили бажання вступати на контракт. 

Більше про особливості вступу на спеціальність можна дізнатись на сторінці абітурієнта.

Термін підготовки бакалаврів: 4 роки (денна, заочна)

Студенти мають можливість проходити військову підготовку і отримати військове звання «Офіцер запасу».

 

Випусковою кафедрою фахівців з комп’ютерних наук є КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ.

Контакти:
м. Київ, л. Дегтярівська, 49Г (2 корпус Університету); 8 поверх, каб. 83
email: kaf_ise@kneu.edu.ua

Соціальні мережі:
https://www.facebook.com/Кафедра інформаційних систем в економіці-220344354689300/

Остання редакція: 04.07.22