Інститут інформаційних технологій в економіці

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» у 2020/2021 навчальному році

21 квітня 2021 року розпочала роботу підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика», який проходить на базі ДВНЗ "Київський національний економічний університет" імені Вадима Гетьмана.  

Публікуємо рейтинг учасників підсумкової науково-практичної конференції за результатами двох етапів ІІ туру Конкурсу: рецензування та виступу на конференції.

 

 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. № 1457 та наказу Ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 17.02.2021 № 76 на базі кафедри математичного моделювання та статистики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в кінці лютого – на початку березня 2021 року відбувся перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» у 2020-2021 н.р.

На підставі обговорення результатів рецензування студентських наукових робіт галузевою конкурсною комісією визначено 18 наукових робіт, автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну конференцію.

Підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» запланована на 21-22 квітня 2021 р. у режимі відеоконференції. 

Рейтинговий список студентських наукових робіт

Список запрошених для участі у підсумковій конференції

Рецензії на конкурсні роботи

Наукові роботи запрошених на конференцію

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020/2021 навчальному році

зі спеціалізації «Економічна кібернетика»

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1457 від 24.11.2020 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» призначено базовим закладом вищої освіти з проведення IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» у 2020/2021 навчальному році (далі – Конкурс) серед студентів, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра в закладах вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування.

Запрошуємо студентів взяти участь у ІІ-му турі Конкурсу!

Проведення IІ туру Конкурсу відбуватиметься у два етапи:

  • рецензування робіт членами Галузевої конкурсної комісії та оприлюднення рейтингового списку конкурсантів –до 1 квітня 2021 р.;
  • проведення підсумкової науково-практичної конференції у режимі відеоконференції – до 23 квітня 2021 р.

На конкурс подаються наукові роботи, оформлені згідно з Положенням про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.05.2017 за № 620/30488 (далі – Положення). Дотримання усіх зазначених у Положенні вимог обов’язкове.

Кількість наукових робіт від одного закладу вищої освіти не повинна перевищувати три роботи.

Роботи здобувачів, які на час проведення Конкурсу будуть відраховані у зв’язку із закінченням ЗВО (РВО «магістр») не надсилати.

Вимоги до оформлення конкурсних наукових робіт подано у Додатку 1.

У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі у довідках про впровадження результатів наукового дослідження, у копіях патентів, наукових статей, тез виступів на конференціях тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування закладу вищої освіти замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо в заклеєному конверті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (Додаток 2).

Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог Положення, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням галузевої конкурсної комісії знімаються з розгляду (із зазначенням причин).

Конкурсні матеріали просимо надсилати не пізніше 15.02.2021 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем) з поміткою «Конкурс студентських наукових робіт» на адресу оргкомітету Конкурсу:

Кафедра економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», проспект Перемоги, 54/1, м. Київ, 03057.

Копії зашифрованих відправлених поштою робіт обов’язково надсилати в електронному вигляді (назва файлу – шифр роботи) на електронну адресу:cyberolimp@kneu.edu.ua(вказавши тему повідомлення «Конкурс студентських наукових робіт»).

До 01 квітня 2021 року на веб-сайті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» буде оприлюднено:

  • дату проведення підсумкової науково-практичної конференції у форматі відеоконференції;
  • рейтинговий список запрошених до участі у підсумковій науково-практичній конференції, а також їх роботи.

На адресу закладів вищої освіти будуть надіслані листи-запрошення студентам (у тому числі, на електронну пошту автора), наукові роботи яких за результатами І етапу ІІ туру будуть відібрані для участі у підсумковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи.

 

НАКАЗ про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020/2021 навчальному році зі спеціалізації «Економічна кібернетика»

Склад галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економічна кібернетика»

Склад апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економічна кібернетика»

Склад огранізаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економічна кібернетика»

 

Сподіваємося на плідну співпрацю!

За додатковою інформацією звертатися на електронну адресу cyberolimp@kneu.edu.ua, а також за телефонами:

заступник голови оргкомітету Конкурсу: (050) 310-52-67 – Великоіваненко Галина Іванівна,

секретар оргкомітету Конкурсу:(068) 700-91-62 – Іщук Ярослава Володимирівна.

Остання редакція: 21.04.21