Інститут інформаційних технологій в економіці

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» у 2020/2021 навчальному році

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020/2021 навчальному році

зі спеціалізації «Економічна кібернетика»

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1457 від 24.11.2020 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» призначено базовим закладом вищої освіти з проведення IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» у 2020/2021 навчальному році (далі – Конкурс) серед студентів, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра в закладах вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування.

Запрошуємо студентів взяти участь у ІІ-му турі Конкурсу!

Проведення IІ туру Конкурсу відбуватиметься у два етапи:

  • рецензування робіт членами Галузевої конкурсної комісії та оприлюднення рейтингового списку конкурсантів –до 1 квітня 2021 р.;
  • проведення підсумкової науково-практичної конференції у режимі відеоконференції – до 23 квітня 2021 р.

На конкурс подаються наукові роботи, оформлені згідно з Положенням про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.05.2017 за № 620/30488 (далі – Положення). Дотримання усіх зазначених у Положенні вимог обов’язкове.

Кількість наукових робіт від одного закладу вищої освіти не повинна перевищувати три роботи.

Роботи здобувачів, які на час проведення Конкурсу будуть відраховані у зв’язку із закінченням ЗВО (РВО «магістр») не надсилати.

Вимоги до оформлення конкурсних наукових робіт подано у Додатку 1.

У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі у довідках про впровадження результатів наукового дослідження, у копіях патентів, наукових статей, тез виступів на конференціях тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування закладу вищої освіти замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо в заклеєному конверті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (Додаток 2).

Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог Положення, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням галузевої конкурсної комісії знімаються з розгляду (із зазначенням причин).

Конкурсні матеріали просимо надсилати не пізніше 15.02.2021 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем) з поміткою «Конкурс студентських наукових робіт» на адресу оргкомітету Конкурсу:

Кафедра економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», проспект Перемоги, 54/1, м. Київ, 03057.

Копії зашифрованих відправлених поштою робіт обов’язково надсилати в електронному вигляді (назва файлу – шифр роботи) на електронну адресу:cyberolimp@kneu.edu.ua(вказавши тему повідомлення «Конкурс студентських наукових робіт»).

До 01 квітня 2021 року на веб-сайті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» буде оприлюднено:

  • дату проведення підсумкової науково-практичної конференції у форматі відеоконференції;
  • рейтинговий список запрошених до участі у підсумковій науково-практичній конференції, а також їх роботи.

На адресу закладів вищої освіти будуть надіслані листи-запрошення студентам (у тому числі, на електронну пошту автора), наукові роботи яких за результатами І етапу ІІ туру будуть відібрані для участі у підсумковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи.

Сподіваємося на плідну співпрацю!

За додатковою інформацією звертатися на електронну адресу cyberolimp@kneu.edu.ua, а також за телефонами:

заступник голови оргкомітету Конкурсу: (050) 310-52-67 – Великоіваненко Галина Іванівна,

секретар оргкомітету Конкурсу:(068) 700-91-62 – Іщук Ярослава Володимирівна.

Остання редакція: 22.12.20