Інститут інформаційних технологій в економіці

Великоіваненко Галина Іванівна

Кафедра: Кафедра економіко-математичного моделювання
Посада: завідувач кафедри, професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: кандидат фiзико-математичних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

У 1992 р. закінчила Київський університет ім. Тараса Шевченка, а у І995 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Теорія ймовірностей та математична статистика» на тему “Аналітичні властивості банаховозначних випадкових процесів з просторів Орлича”. З 1996 р. — викладач Київського національного економічного університету. У 2001 р. закінчила магістратуру Київського національного економічного університету за спеціальністю “Міжнародний інвестиційний менеджмент”.

Має досвід викладання таких дисциплін магістерського рівня підготовки: ризик-менеджмент у фінансовій сфері; моделі управління ризиком; аналіз, моделювання та управління фінансовими інвестиціями; моделювання інструментів фондових ринків; а також дисциплін бакалаврського рівня підготовки: моделювання економіки; ризикологія; теорія ймовірностей та математична статистика; математичне програмування; економетрика; керує міждисциплінарним тренінгом «Система математичних моделей вибору інвестиційного проекту» для студентів, що навчаються за магістерською програмою «Ризик-менеджмент».