Інститут інформаційних технологій в економіці

Великоіваненко Галина Іванівна

Кафедра: Кафедра математичного моделювання та статистики
Посада: завідувач кафедри, професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: кандидат фiзико-математичних наук
Стаж роботи: 26 років
Біографія:

Біографія. У 1992 р. закінчила механіко-математичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка, а у І995 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Теорія ймовірностей та математична статистика» на тему “Аналітичні властивості банаховозначних випадкових процесів з просторів Орлича”. З 1996 р. працює у Київському національному економічному університеті. У 2001 р. закінчила магістратуру Київського національного економічного університету за спеціальністю “Міжнародний інвестиційний менеджмент”.

Великоіваненко Г.І. є гарантом освітньо-професійної програми «Цифрова економіка».

Має досвід викладання таких дисциплін магістерського рівня підготовки: ризик-менеджмент у фінансовій сфері; моделі управління ризиком; аналіз, моделювання та управління фінансовими інвестиціями; моделювання інструментів фондових ринків; а також дисциплін бакалаврського рівня підготовки: моделювання економіки; ризикологія; теорія ймовірностей та математична статистика; математичне програмування; економетрика; керує міждисциплінарним тренінгом «Система математичних моделей вибору інвестиційного проекту» для студентів, що навчаються за магістерською програмою «Ризик-менеджмент»; здійснює керівництво виробничою практикою, написанням курсових та магістерських дипломних робіт.

Автор та співавтор більше 80 наукових та навчально-методичних праць, у т. ч. п’яти монографій, чотирьох навчальних посібників та чотирьох навчально-методичних посібників для самостійного вивчення дисциплін.

Під керівництвом Великоіваненко Г.І. чотири аспіранти успішно захистили дисертації  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

Великоіваненко Г.І. є відповідальним секретарем науково-аналітичного журналу «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці».

Дисципліни бакалаврського рівня підготовки: «Моделювання економіки». Дисципліни магістерського рівня підготовки: «Ризик-менеджмент у фінансовій сфері». Міждисциплінарний тренінг «Система математичних моделей вибору інвестиційного проекту» для студентів, що навчаються за магістерською програмою «Ризик-менеджмент».

Scopus ID: 56505513000

ORCID ID: 0000-0001-6326-3965

Google Scholar: Профіль

НАУКОВЦІ УКРАЇНИ (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) ID:1259007