Інститут інформаційних технологій в економіці

Кмитюк Тетяна Леонідівна

Кафедра: Кафедра математичного моделювання та статистики
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 10 років
Біографія:

В 2011р. закінчила Національний університет «Острозька академія» отримала диплом магістра.

2011 - 2014 рр. - аспірант кафедри економіко-математичного моделювання факультету інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

В 2015р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» на тему «Моделювання мотивації персоналу стосовно інноваційної діяльності (на прикладі ВНЗ)». 

2016 р. - проходження курсів підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації (м. Київ) за програмою "Сучасні ІКТ в навчальному процесі економічного університету".

Має досвід виконання дисциплін: кількісні методи в економіці, теорія прийняття рішень, методологія наукових досліджень

Англомовні дисципліни: Applied modeling, Econometrics, Risk assessment

 

Scopus ID: 57216130529

Google Scholar: Профіль
НАУКОВЦІ УКРАЇНИ (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) ID:1051338