Інститут інформаційних технологій в економіці

До уваги студентів! Конкурс на переведення на навчання за державним замовленням

Інститут інформаційних технологій в економіці оголошує конкурс на переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб, на вакантні місця на навчання за державним замовленням.

 

Вакантні місця за спеціальностями та курсами:

- денна форма навчання:

Спеціальність "Економіка", спеціалізація "Економічна кібернетика", магістри:

1-й курс - 1 місце

Спеціальність "Прикладна статистика", бакалаври:

3-й курс - 1 місце

Спеціальність "Комп'ютерні науки", бакалаври:

4-й курс - 2 місця;

Спеціальнсть "Системний аналіз", бакалаври:

2-й курс - 1 місце;

3-й курс - 2 місця

- заочна форма навчання:

Спеціальнсть "Комп'ютерні науки", бакалаври:

4-й курс - 3 місця

 

УВАГА! Вакантних місць для студентів, які навчаються зі скороченим терміном навчання НЕМАЄ!!!

 

У відповідності з Положенням про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням для участі у конкурсі студенти подають в деканат (ауд. 407) до 30 березня 2018 р. наступні документи:


1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету.

2. Завірену деканатом копію навчальної картки.

3. Довідку щодо середнього балу успішності (видається деканатом).

4. Копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення за державним замовленням.

 

Детальні умови проведення конкурсу викладено в Положенні про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням, затвердженому Вченою радою від 26 березня 2015 року.

Остання редакція: 23.03.18