Інститут інформаційних технологій в економіці

Пам'яті Анатолію Варфоломійовичу Головач21 Серпня 2019р.

Зі скорботою повідомляємо, що 18 серпня на 89-му році пішов з життя відомий учений-статистик, визнаний в Україні та далеко за її межами, талановитий педагог, безмежно відданий статистичній науці - Анатолій Варфоломійович Головач.

Відомий науковець, автор базових робіт (монографій, підручників) у різних галузях статистики, доктор економічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи Анатолій Варфоломійович належав до когорти вчених, які відіграють значну роль у розвитку та вдосконаленні статистичної науки. Його життєвий шлях залишиться прикладом сумлінного служіння науці, творчого підходу до роботи, відповідальності, вимогливості, принциповості, поваги до колег та учнів.

Анатолій Варфоломійович Головач народився 23 грудня 1930 року в м. Дніпропетровськ у родині педагогів. Під час війни, коли сім’я перебувала в евакуації, підліток працював на сільгоспроботах нарівні з дорослими. Протягом 1948–1952 рр. навчався у Всесоюзному заочному інституті радянської торгівлі, після закінчення якого отримав диплом з відзнакою за спеціальністю “економіст”.

Трудову діяльність майбутній учений розпочав у 1950 р. на посаді референта Інституту економіки АН УССР, а у 1952 р. перейшов до Держплану УРСР. У 1954 р. А. В. Головач очолив сектор у Науково-дослідному інституті торгівлі і громадського харчування. Уже тоді він успішно поєднував практичну роботу з педагогічною діяльністю.

У 1961 р. Анатолій Варфоломійович захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук, а за три роки отримав звання старшого наукового співробітника.

Протягом 1963–1964 рр. А. В. Головач працював старшим викладачем Київської філії Донецького інституту радянської торгівлі, а з 1965 р. – у Київському інституті народного господарства (нині – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана). Майже сорок п’ять років присвятив Анатолій Варфоломійович цьому навчальному закладу. У 1973 р. учений захистив докторську дисертацію і вже наступного року отримав звання професора. Протягом майже двадцяти років він очолював кафедру статистики. Саме тоді яскраво виявилися притаманні йому організаторські здібності, ініціативність, енергійність, людяність та порядність.

Неоціненним є внесок А. В. Головача у розвиток радянської та української статистичної науки. Він – автор понад ста тридцяти наукових праць, монографій, підручників і навчальних посібників. Праці науковця мають новаторський характер, багато з них стали базовими для розвитку нових напрямів статистичної науки, зокрема кон’юнктурної статистики, збалансованості попиту і пропозиції. Вагомим внеском у розвиток статистичної науки та статистико-економічного аналізу стали наукові праці вченого, передусім монографія “Критерии математической статистики в экономических исследованиях”, що вже є класичним виданням.

Під керівництвом А. В. Головача на основі фундаментальних досліджень у галузі теорії статистики працює школа прикладної статистики економічного напряму. Зокрема, він започаткував новий напрям прикладної статистики – статистичне забезпечення управління економікою, що охоплює визначення сутності категорій управління як об’єктів статистичного дослідження, структуру і засади формування інформаційного та методичного забезпечення, розробку управлінських рішень за результатами статистичних досліджень.

Обґрунтовані науковцем принципи прикладної статистики покладено в основу багатьох навчальних курсів зі статистики, серед яких – “Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика”. Також за ініціативою А. В. Головача було започатковано серію навчальних посібників із банківської статистики. Органічне поєднання статистичної методології з теорією та практикою управління забезпечує міцну методологічну основу прикладної статистики, що дозволяє використовувати її у процесі державного регулювання соціально-економічного розвитку країни й уможливлює її застосування як економістами, так і тими, хто за специфікою своєї роботи вирішує управлінські завдання у різних сферах.

У 80-х роках минулого століття під керівництвом професора А. В. Головача при Міністерстві освіти України було створено лабораторію з аналізу і планування потреб економіки у спеціалістах із вищою освітою. Дослідження здійснювалися вченими України разом із фахівцями Росії, Естонії, Вірменії, Грузії та інших країн. За цим напрямом було розроблено низку науково-практичних методик, проведено наукові дослідження, опубліковано монографію та кілька десятків статей, у тому числі в зарубіжних наукових виданнях.

Протягом більше двадцяти років А. В. Головач очолював спеціалізовану вчену раду із захисту докторських і кандидатських дисертацій Київського національного економічного університету та був членом спеціалізованої вченої ради Київського національного торговельно-економічного університету. Упродовж цього часу близько 250-ти науковців захистили докторські та кандидатські дисертації. Під керівництвом Анатолія Варфоломійовича підготовлено двадцять науковців вищого рівня. Його учні вже багато років працюють у провідних навчальних закладах України, наукових установах, обіймають керівні посади в органах державної статистики України, інших органах державного управління, багатьох державних і комерційних установах нашої країни.

Високий професіоналізм, компетентність, принциповість, бажання та вміння передавати знання й досвід здобули Анатолію Варфоломійовичу любов і повагу колег-однодумців та студентів. Багато науковців у своїй діяльності використовують глибокі, обґрунтовані, мудрі поради А. В. Головача, з теплотою та вдячністю згадують його влучні, часто дотепні, але завжди корисні зауваження та пропозиції.

Багаторічна плідна праця А. В. Головача неодноразово відзначалася грамотами й подяками Міністерства освіти України та керівництва Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Анатолія Варфоломійовича нагороджено орденом “Знак пошани” та багатьма медалями, з яких найвагомішими є “Ветеран праці”, “Захиснику Вітчизни”, “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”

За вагомий внесок у розвиток національної освіти, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді А. В. Головач був нагороджений почесними знаками “Відмінник освіти України” та “Заслужений працівник КНЕУ”, нагрудним знаком “Почесний працівник статистики України”.

Ми безсилі перед плином часу, але порядність, справжність, людяність та принциповість, що викликали заслужену повагу в кожного, хто його знав, назавжди залишаться у серцях рідних, друзів та колег.
Щиро сумуємо та поділяємо біль непоправної втрати.
Вічна пам’ять Вам, Анатолію Варфоломійовичу!
З глибоким сумом,
Кафедра статистики