Інститут інформаційних технологій в економіці

Освітньо-професійна програма ''Кібербезпека''

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми:

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми:

Практична підготовка:

Остання редакція: 03.04.21