Інститут інформаційних технологій в економіці

Зінов`єва Ірина Сергіївна

Кафедра:Кафедра інформаційних систем в економіці
Посада:доцент
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:12 років
Біографія:

2010-2011 рр. – асистент кафедри інформаційних систем в економіці.

У 2011 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.11 − Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці на тему:  «Моделювання процесів інтеграції промислових підприємств в умовах інноваційного розвитку». Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

2012-2013 рр. – старший викладач кафедри ІСЕ.

З 2013 р. – доцент кафедри ІСЕ.

У 2019 році отримала вчене звання доцента. 

З жовтня 2021 р. виконує обов'язки заступника завідувача кафедри ІСЕ.

Викладає дисципліни: «Управління відеоконтентом», «Організація баз даних NoSQL», «Розподілені інтелектуальні системи в економіці», «Інформаційні технології у наукових дослідженнях», «Організація баз та сховищ даних».