Інститут інформаційних технологій в економіці

Терещенко Тетяна Опанасіна

Кафедра: Кафедра економіко-математичного моделювання
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

Терещенко Т. О. — провідний викладач кафедри з дисциплін економіко-математичне моделювання, ризикологія. За останні роки розробила і викладає три спецдисципліни: методи і моделі прийняття рішень (магістерська програма “Управління персоналом” та “Управління зайнятістю”); управління комерційним ризиком (магістерська програма “Маркетинговий менеджмент”); математичне моделювання підприємницької діяльності (програма “Економіка підприємств”). Основний напрям наукових інтересів — прогнозування економічних явищ та процесів з використанням математичних методів і моделей.