Інститут інформаційних технологій в економіці

Всеукраїнський науковий семінар

Всеукраїнський науковий семінар

«Моделювання та ризикологія в економіці».

Науковий семінар проводиться кафедрою економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з 2001 року.  Перше засідання відбулося 28 листопада 2001 року, на якому свою доповідь «Мінімальна відстань між кубами інформації як критерій прийняття багатоцільових багатокритеріальних рішень» представив Верченко Петро Іванович.  З того часу відбулося більше 140 засідань семінару, на яких в конструктивних дискусіях було обговорено доповіді докторів та кандидатів наук, здобувачів наукових ступенів з провідних вітчизняних вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів, фахівців підприємств України.

Основні напрямки роботи семінару:

  1. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів.
  2. Синергетика та нелінійні моделі економічної динаміки.
  3. Моделювання та інформаційні технології в аналізі великих даних.
  4. Ризик та безпека в цифровій економіці..
  5. Системи штучного інтелекту в економіці.
  6. Когнітивні та імітаційні моделі соціально-економічних систем.
  7. Прикладні проблеми економіко-математичного моделювання.
  8. Інформаційно-аналітичнісистеми в економіці.

До участі в засіданнях семінару запрошуються представники вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та інших організацій і підприємств України з проблемними доповідями за напрямками роботи семінару.

Організаційний комітет семінару:

Голова організаційного комітету:

Вітлінський Вальдемар Володимирович,  доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Заступник голови організаційного комітету:

Піскунова Олена Валеріївна, доктор економічний наук, професор, заступник завідувача кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Секретар семінару:

Скіцько Володимир Іванович, кандидат економічних наук, доценткафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Контактна інформація: м. Київ, Львівська площа, 14, кімната 410, кафедра економіко-математичного моделювання Київського національного економічного університету, тел. 537-07-36, e-mail: kemm@kneu.edu.ua

 

 

Остання редакція: 19.02.19