Інститут інформаційних технологій в економіці

ОПП «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ» (бакалавр)

 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 124 «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ»
для першого (бакалаврського) рівня освіти

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність 124 «Системний аналіз»

Освітня кваліфікація – бакалавр Системного аналізу

Освітньо-професійна програма «Системний аналіз»
Сертифікат про акредитацію

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Опис ОПП_2022

 

 

ОПП_2022

ОПП_2021

ОПП_2020

ОПП 2019

ОПП 2018

ОПП 2017

Навчальний план_2022

Навчальний план_2020

Навчальний план_2019

Рецензії стейкхолдерів

Робочі програми навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових дисциплін

Взаємодія зі стейкхолдерами:
 

Практика

Архів

Презентація ОПП «Системний аналіз»

 

 

Матеріально-технічна база ОПП «Системний аналіз»

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

На кафедрі комп'ютерної математики та інформаційної безпеки успішно функціонує локальна МЕРЕЖЕВА АКАДЕМІЯ СISCO. 

Cотні тисяч студентів в Мережевих академіях Cisco по всьому світу набувають знання і навички, які необхідні для створення, проектування і обслуговування локальних і глобальних мереж, забезпечення їх захисту від інформаційних загроз.

Це значно сприяє поліпшенню кар'єрних перспектив слухачів курсів Мережевої академії Cisco і задоволенню глобального попиту на фахівців в області організації мереж та їх захисту. Сьогодні вже більше 10 тисяч навчальних закладів Cisco діють в 165 державах. Програма Мережевої академії допомагає підготуватися до отримання професійних сертифікатів в сфері інформаційних і комунікаційних технологій, які визнані у всіх країнах світу.

   Керівник Академії - завідувач кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки доктор фізико–математичних наук, професор Джалладова Ірада Агаверді-кизи.
 
   У складі викладачів кафедри працюють сертифіковані інструктори Сisco: ст. викладач Кондратюк Андрій Георгійович та професор Толюпа Сергій Васильович.

     Матеріали курсів академії:  Introduction to Cybersecurity, Cybersecurity Essentials, IT Essentials, Introduction to IoT, IoT Fundamentals: Connecting Things, IoT Fundamentals: Big Data & Analytics, CCNA: Introduction to Networks, CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials, CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation включені до складу дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки є відповідальною за реалізацію освітньо-професійної програми «Системний аналіз»

 

 

Остання редакція: 10.03.23