Інститут інформаційних технологій в економіці

Мазуренко Ольга Костянтинівна

Кафедра: Кафедра статистики
Посада: Професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

У1993 р.захистила кандидатську дисертацію,  2004 р.присвоєно вченезвання доцента. З 1993 року по теперішній час працює на кафедрі статистики ДВНЗ «КНЕУ  імені Вадима Гетьмана», викладає навчальні дисципліни: Статистика, Статистичне моделювання та прогнозування, Макроекономічна статистика.