Інститут інформаційних технологій в економіці

Фотозвіт із ознайомлення з матеріальною базою спеціальності 122 "Комп'ютерні науки"05 Червня 2020р.

Матеріально-технічна база освітньо-професійних програм «Інформаційні управляючі системи та технології», «Системи штучного інтелекту» ННІ «Інститут інформаційних технологій в економіці» ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Вестибюль четвертого поверху корпусу №7 ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана", де розміщуються навчальні та адміністративні приміщення кафедр ННІ "Інститут інформаційних технологій в економіці", зокрема, і кафедри інформаційних систем в економіці.

Корпус №7 ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана" оснащено бездротовою корпоративною мережею WiFi.

У навчальному процесі студентів освітньо-професійних програм «Інформаційні управляючі системи та технології», «Системи штучного інтелекту» використовуються аудиторний фонд корпусу №7.  Загальний вигляд навчальних аудиторій №416, 422 мають вигляд:

У корпусі №7 є 5 комп'ютерних класів та 2 спеціалізовані лабораторії, загальна кількість  комп'ютерів – 72 од.

Приміщення комп’ютерного класу №418:

Приміщення комп’ютерного класу №417:

Приміщення комп’ютерного класу №415:

Навчально-наукова лабораторія «Інформаційних управляючих систем і технологій» (№409):

Навчально-наукова лабораторія «Систем штучного інтелекту» (№414):

Навчально-методичний кабінет кафедри інформаційних систем в економіці розташований в кабінеті №411(а).

На фото зображено праці гаранта освітньо-професійної програми «Інформаційні управляючі системи та технології» С.В. Устенка.

На фото зображено праці гаранта освітньо-професійної програми «Інформаційні управляючі системи та технології» С.К. Рамазанова.