Інститут інформаційних технологій в економіці

До уваги студентів! Конкурс на переведення на навчання за державним замовленням!16 Березня 2016р.

Факультет інформаційних систем і технологій оголошує конкурс на переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб, на вакантні місця на навчання за державним замовленням.

 

Вакантні місця за напрямами підготовки та курсами:

- денна форма навчання

Напрям підготовки

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Комп’ютерні науки

2

1

3

10

Економічна кібернетика

-

1

-

-

Прикладна статистика

-

1

1

1

- заочна форма навчання

Напрям підготовки

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Комп’ютерні науки

1

-

-

-

У відповідності з Положенням про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням для участі у конкурсі студенти подають в деканат факультету (ауд. 407) до 25 березня 2016 р. наступні документи:


1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету.

2. Завірену деканатом копію навчальної картки.

3. Довідку щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету).

4. Копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення за державним замовленням.

 

Детальні умови проведення конкурсу викладено в Положенні про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням, затвердженому Вченою радою від 26 березня 2015 року.

 

За уточненою інформацією обліково-аналітичного відділу КНЕУ щодо наявності вакантних місць на денній формі навчання за державним замовленням повідомляємо, що всі вакантні місця на бакалаврському рівні підготовки денної форми навчання розповсюджуються на студентів,

ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА 4-х РІЧНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ!!!