Інститут інформаційних технологій в економіці

Зі скорботою повідомляємо, що 25 березня на 83-му році пішов з життя відомий вчений-статистик, визнаний в Україні та за її межами, талановитий педагог, безмежно відданий статистичній науці02 Квітня 2021р.

ЧЕКОТОВСЬКИЙ ЕДУАРД ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат економічних наук, доцент

З 1969 року життя  Едуарда Васильовича було пов’язане з кафедрою статистики: навчався в аспірантурі на кафедрі загальної теорії статистики, після був зарахований на посаду асистента цієї кафедри, захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук.

Відпрацювавши 5 років в Алжирській Народно-Демократичній Республіці, повернувся на посаду старшого викладача кафедри загальної теорії статистики, через рік - на посаду доцента цієї кафедри, а з жовтня 1985  р. по жовтень 1988 р. виконував обов'язки завідувача цієї ж кафедри. У 1986 йому було вчене присвоєно звання доцента. У 1989 році переміг у конкурсі на заміщення вакантної посади доцента кафедри статистики і працював на цій посаді до звільнення за особистим бажанням в 2010 році.

Е.В.Чекотовський викладав навчальні дисципліни “Статистика”, “Статистика сільського господарства” і “Історія статистичної науки”. Він автор п'ятьох рекомендованих Міністерством освіти і науки України навчальних посібників: “Графіки статистичних рядів та їх побудова на ПЕОМ з використанням пакету EXCEL 5.0” (1997), “Основи статистики сільського господарства“ (2001), “Статистика: Збірник індивідуальних завдань з використанням Excel  (для самостійного вивчення)” (2005),  “Статистика для економістів“ з компакт-диском, на якому наведені приклади розв’язання задач засобами Excel (2009, 2011, 2013), підручник “Статистика сільського господарства” (2008), а також навчальних посібників: “Графічний метод у статистиці (на основі програми EXCEL)” (2000), “Графический анализ статистических данных в Microsoft Excel 2000” (2002). “Статистические методы на основе   Microsoft Excel 2013” (2017), "Статистика з Microsoft Excel 2016”(2019). Загальний обсяг опублікованих ним наукових праць, підручників, навчальних посібників перевищує 500 обліково-друкарських аркушів.

Багаторічна плідна праця Е.В.Чекотовського неодноразово відзначалася грамотами Міністерства освіти і науки,  Київського міського голови, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Він був нагороджений почесними знаками “Відмінник освіти України” та “Заслужений працівник КНЕУ”.

Щиро сумуємо та поділяємо біль непоправної втрати,

Вічна  пам'ять…