Інститут інформаційних технологій в економіці

Запрошуємо на конференцію16 Березня 2017р.

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Вища школа економіки в м. Бидгощ

Українсько-польський ВНЗ Центрально-Європейський університет

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

“ГЛОБАЛІЗАЦІЯ НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ”

26 квітня 2017       м. Київ

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1.  Економічна теорія.
  2. Інноваційно-інвестиційні  процеси в Україні.
  3. Економіка ІТ.
  4. Управління людським капіталом.
  5. Стратегічні орієнтири розвитку підприємств.

Робочі мови конференції:українська, англійська.

Інформаційний лист для бажаючих взяти участь