Інститут інформаційних технологій в економіці

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

За кафедрою комп'ютерної математики та інформаційної безпеки закріплені 2 освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти:

    1. Математичні методи кібербезпеки.  

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми - к.т.н., доцент Лютий О.І.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми " Математичні методи кібербезпеки"

    2. Системний аналіз (з 2020 року).  

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми - д.ф-м.н., професор Колєчкіна Л.М.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми " Системний аналіз"

    3. Системний аналіз (архів).  

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми - д.е.н., професор Галіцин В.К.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми "Системний аналіз"

     4. Інші освітньо-професійні програми.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти інших освітнього-професійних програм

 

Остання редакція: 24.02.23